Kritisk til private gjeldsråd

Forbrukerombudet er kritisk til vilkårene flere private gjeldsrådgivere tilbyr. De krever nå bedre avtalevilkår for gjeldsofre. Kritikken kommer etter at Gjeldsofferalliansen klaget en rådgiver inn for Forbrukerombudet.

Jo Gjedrem

- Det vi er redd for er at folk i en vanskelig situasjon skal inngå dyre avtaler uten å vite hva de får igjen for det, sier seksjonssjef i Forbrukerombudet Jo Gjedrem.

Foto: Forbrukerombudet

Leder i Gjeldsofferalliansen, Bengt Scheldt, mener det er alt for dårlig kontroll med bransjen.

- Det finnes ingen krav, ingen kontroll, en hvilken som helst bilselger kan kalle seg gjeldsrådgiver, sier Scheldt.

Leder i GOA, Bengt Scheldt

Leder i GOA, Bengt Scheldt

Gjeldsofferalliansen er svært kritisk til private gjeldsrådgivere og mener de tilbyr dyre tjenester uten å løse problemene for kundene. Det finnes ingen autorisering av slike rådgivere, og markedet er derfor uoversiktelig og uten offentlig kontroll.

Derfor er det også vanskelig å klage dersom forbrukerne føler seg dårlig behandlet.

Gull og grønne skoger

- De blir lovet gull og grønne skoger, betaler mange tusen kroner, men så skjer det ingenting, påpeker leder for Gjeldsofferalliansen, Bengt Scheldt.

Etter en klage fra gjeldsofferalliansen har Forbrukerombudet nå gjennomgått avtalevilkårene som bransjen tilbyr. Ombudet mener flere avtaler har gitt forbrukerne for dårlige vilkår.

- Det vi er redd for er at folk i en vanskelig situasjon skal inngå dyre avtaler uten å vite hva de får igjen for det, sier seksjonssjef i Forbrukerombudet Jo Gjedrem.

Forbrukerombudet sender nå ut brev til gjeldsrådgivere, og informerer om hvilke krav de må overholde. Bransjen har frist til 1. september med å bedre vilkårene.

Problematisk forskuddsbetaling

For det første skal forbrukeren ha konkrete rettigheter etter avtalen, slik at man vet hva man får igjen.

For det andre synes vi det er problematisk med forskuddsbetaling, at man betaler en stor sum på forskudd uten å vite hva man får igjen for det.

Og for det tredje må forbrukeren ha mulighet til å komme seg ut av avtalen dersom dette er en avtale som løper over tid, det må være oppsigelsesmuligheter.

Scheldt er fornøyd med at Forbrukerombudet skjerper kravene til bransjen, men mener at det også er behov for mer kontroll.

Han etterlyser retningslinjer, en tilsynsordning og en klagenemd for gjeldsrådgivning. I mellomtiden har Gjeldsofferalliansen svartelistet dem de anser om verstingene på sin nettside.

- Det er synd at folk som er desperate og prøver å redde sin bolig skal ut med flere 1000 kroner og så skjer det ingenting, sier han.