NRK Meny
Normal

Krisepakken er på 20 milliarder

Regjeringen vil bruke 20 milliarder kroner for å dempe de negative følgene av finanskrisen.

Kristin Halvorsen
Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Av disse milliardene er 16,7 milliarder rene utgiftsøkninger og bevilgninger til ulike prosjekt.

I tillegg foreslår regjeringen 3,5 milliarder i skattelette til næringslivet. Dette er tiltak som særlig vil komme mange småbedrifter til gode.

Kommunene i vinnerrekken

Ellers er det kommunene og samferdselssektoren som får store deler av denne krisepakken.

Nesten 4 milliarder kroner skal brukes på ulike samferdselstiltak. Disse pengene går hovedsaklig til en stor del mindre prosjketer som er spredd ut over hele landet. Dette skal også gi nye arbeidsplasser.

Den siste tiden har ordførere over hele landet krevd mer penger. De er nå blitt bønnhørt, og kommunene blir tilført 6,4 milliarder kroner.

4 av disse milliardene skal gå til rehabilitering og vedlikehold, mens 2 milliarder er frie inntekter.

- Flere sikres jobb

I Politisk kvarter på NRK P2 i morges sa statsminister Jens Stoltenberg at samtlige av landets kommuner berøres av pakken.

Det dreier seg i hovedsak om støtte som skal gå til vedlikehold av blant annet skoler og kirkebygg og dermed sørge for at jobber innen bygg og anlegg ikke forsvinner, og opprettelsen av nye arbeidsplasser i denne næringen.

Pakken innebærer også en skattelette på 3,25 milliarder kroner til næringslivet.

Stoltenberg mener tiltakene vil sikre flere nordmenn jobb.

- Mye positivt

Pakken kommer i tillegg til de 16 milliardene som ble bevilget gjennom statsbudsjettet i oktober, og bankpakken som kommer 9. februar.

- Det meste er knyttet opp mot vedlikehold, men noe kan kommune selv bestemme hva skal gå til, sier Halvdan Skard, leder i Kommunenes Sentralforbund.

- Det meste går til privat sektor via kommunebudsjettene. De som bør være tilfredse er de som unngår å bli arbeidsledige, sier han.

- Det er mye positivt. Mange av våre krav somforskning, utvikling, kommunikasjon, veier og skatt innfris, men vi savner stimulansene som går rett på konkurranserettet næringsliv. Skattelettet hadde kommet alle til gode. Det kommer ikke, sier NHO-leder Finn Bergesen.

- Etatene er varslet

- Pakken vil trygge norsk økonomi og dermed dempe virkningene av den internasjonale finanskrisen på økonomien vår, sier Stoltenberg.

Tiltakene landet over vil kunne komme raskt i gang, hovedsaklig fordi pakken går til mange små bedrifter over hele landet.

Les: Stoltenberg: Sterkeste krisepakke på 30 år

- Vi har varslet kommune at det kommer penger. Dessuten er de statlige etatene forberedt slik at mye kan komme i gang raskt, sier Stoltenberg.

Les: Miljøbevegelsen er fornøyd med krisepakkens klare grønne profil

Flere nyheter fra NRK finner du her