Krisepakke gir krisemøte

Etter dagens krisepakke til næringslivet er Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) skuffet over regjeringen. De mener pakken ikke tar opp i seg bredden i næringslivet.

Administrende direktør Vibeke H. Madsen i HSH.

Administrende direktør Vibeke H. Madsen i HSH.

Foto: unknown

- Vi ser ikke at denne pakken kommer til å stimulere etterspørselen i nevneverdig grad, som er det våre bedrifter etterlyser. De trenger økt etterspørsel, sier Vibeke Madsen leder i HSH.

Les også: Her er krisepakken

Savner konkrete tiltak

Madsen er bekymret for sine medlemmer, og hun savner konkrete tiltak rettet mot bedrifter i handelsnæringen.

- Vi savner konkrete tiltak som går på å hjelpe bedriftene i hverdagen på å beholde sine folk, redusert arbeidsgiveravgift for eksempel. Vi mener også at ved å øke minstefradraget kan man stimulere privathusholdninger slik at de får noe mer å handle for, sier Madsen.

Hun får støtte av Høyres Jan Tore Sanner som kritiserer krisepakken for ensidig å rette seg inn mot bygg- og anleggsbransjen.

- Handels- og servicenæringen er med god grunn skuffet i dag, mener Sanner.

Les også: - Dette er ingenting å skryte av

Kaller inn til krisemøte

HSH vil senere i dag kalle inn til et møte der de vil, sammen med sine medlemmer, se på hvordan de nå kan hindre økte oppsigelser og nedleggelser.

- Vi kommer nå til å ta kontakt med regjeringen. Det som vi er mest skuffet over er jo at statsministeren ikke har tatt inn over seg at bare varehendelen i seg selv er den nest største sysselsetteren i Norge, kun helsesektoren er større.

- Og at de da ikke har virkemidler som hjelper varehandelen, det kommer vi til å gi klar melding om til statsministeren, sier Madsen.