La frem lønnskravene for 100.000 statlig ansatte

Unio, LO og YS har la i dag frem sine økonomiske krav i årets tariffoppgjør for 100.000 statsansatte. Likelønn og utjevning mellom offentlig og privat sektor er hovedpunktene.

Lønnsforhandlingene i staten startet 8.apil

Disse må bli enige før 1.mai hvis en streik i staten skal unngås: Fra venstre Curt A. Lier i Akademikerne , Pål Arnesen i YS Stat, Statens forhandlingsleder Siri Røine, Fornyings,- administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud, LO Stat-leder Tone Rønoldtangen og Unios forhandlingsleder Arne Johannesen

Foto: Johan B. Sættem

De tre hovedsammenslutningene krever særlig likelønnsløft, et generelt tillegg til alle, og penger til både sentrale og lokale forhandlinger.

Unio, LO og YS mener at regjeringen må bidra med friske midler til sentrale selektive tiltak på likelønn, tallfestet til 0,25 prosent på årsbasis.

Les også: Lønnsforhandlingene i staten startet 8.apil

Likelønn mellom menn og kvinner

Sammenslutningene, som har 100 000 arbeidstakere bak seg, mener at Staten i årets tariffoppgjør bør vise vilje til å bøte på lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

- Dette er et spørsmål om verdsetting. Kvinner tjener fortsatt bare 92 prosent av menns lønn i staten. Nå har vi snakket nok – tiden er inne for å handle, sier leder i LO Stat, Tone Rønoldtangen, Pål N. Arnesen i YS Stat og Arne Johannessen i Unio i en pressemelding.

Dessuten bør staten gjøre noe med de økende lønnsforskjellene mellom offentlig og privat sektor, forskjellene nå er over 112.000 kroner året for sammenliknbare stillinger, viser nye tall.

Fristen for forhandlingene i staten er ved midnatt 30. april. Skulle partene ikke komme til enighet, går oppgjøret til mekling.