Kredittilsynet refser bankene

En ny rapport fra Kredittilsynet viser at flesteparten av norske privatpersoner som har lånt penger til sparing i såkalt sammensatte spareprodukter de siste 10 årene, har tapt penger

Kredittilsynets direktør Bjørn Skogstad Aamo

Kredittilsynets direktør Bjørn Skogstad Aamo

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

- Vi vil klart frarå norske banker å gi lån for å investere i slike sammensatte spareprodukter, sier Kredittilsynets sjef Bjørn Skogstad Aamo.

Kredittilsynet vil nå sende et rundskriv til norske banker, der tilsynet  ber bankene skjerpe seg og blir mer nøktern i sin rådgivning, samtidig som en ny forskrift varsles.

Ifølge Kredittilsynet har nordmenn lånt 31 milliarder norske kroner som er plassert i sammensatte spareprodukter. Det er i hovedsak småsparere som har investert i spareproduktene.

Disse spareproduktene kalles ofte Aksjeindeksobligasjoner, eller banksparing med aksjeavkastning.

 

De fleste har tapt penger

Av 218 produkter som Kredittilsynet har undersøkt, hadde 55 % en avkastning som var null eller negativ.

Bankenes råd om å låne penger gjennom dyre fastrentelån for å investere i disse produktene, har med andre ord vært elendige.

Ifølge siste oppdaterte tall fra Statistisk sentralbyrå, er 8 av 10 kroner som er investert i slike aksjeindeksobligasjoner, lånte penger.

Les mer: - Bankene svindler deg

Det er kraftig kost Kredittilsynet serverer i sin rapport. "Skillet mellom rådgivning og salg fremkommer ikke klart i bankenes praksis", og inneholder dermed en krass kritikk av bankene.

Egeninteresse i å selge

Kredittilsynet antyder i sin pressemelding også at bankene har hatt en sterk egeninteresse i å selge disse produktene sammen med lån, fordi de tjener penger både på tegningsomkostninger, margin på selve produktet, såkalt strukturmargin og inntekter ved å låne ut pengene.