NRK Meny
Normal

Milliardene renner inn i kraftselskapene

Til tross for kraftig fall i strømprisen, har kraftprodusentene her i landet likevel tjent mer penger i årets tre første kvartaler enn det de gjorde i fjor.

Kraftproduksjon

Enorme nedbørsmengder gjør at norske vannkraftverk kan produsere og eksportere store mengder energi som gir kraftselskapene klingende mynt i kassa.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Det viser en gjennomgang NRK har gjort av regnskapene til de ti største kraftprodusentene her i landet som har rapportert tall for 3. kvartal.

Ole Løfsnæs, analytiker i Pöyry

Ole Løfsnæs, kraftanalytiker i Econ Pöyry

Foto: Svein Erik Dahl

Kraftanalytiker Ole Løfsnæs i Econ Pöyry sier til NRK at det i hovedsak er det våte været som gjør at de fleste kraftprodusentene tjener mer penger i år.

– Mens det i fjor var lite nedbør og kaldt, har vi i år hatt en situasjon der sommeren har vært rekordvåt. Det fører til at strømprisene går ned, men samtidig går produksjonen av vannkraft opp, sier Løfsnæs.

Kraftkabel til Europa øker inntektene

I tillegg til det våte været, bidrar også strømkabelen mellom Norge og Nederland (NorNed) til de gode resultatene, mener analytikeren.

– NorNed-kabelen var ute av funksjon i lengre perioder i 2010 enn den har vært i 2011. Når kabelen er i funksjon tjener kraftselskapene mer på å eksportere kraft enn de ville gjort uten, sier Løfsnes.

Han viser til at NorNed-kabelen er den eneste koblingen til kontinentaleuropa, som har helt andre kraftpriser enn det vi har her hjemme.

Tallene viser at kraftprodusentene i all hovedsak har like store inntekter, og tjener mer penger i år enn i fjor til tross for at strømprisene har falt kraftig. Unntaket er statens heleide kraftselskap Statkraft, som både har hatt mye lavere inntekter og tjent vesentlig mindre penger enn i fjor.

Hittil i år har strømprisen i gjennomsnitt vært 15 prosent lavere enn den var i samme periode i fjor.

Så mye har kraftselskapene tjent hittil i år

Så mye har kraftselskapene tjent hittil i år

Kilde: Kvartalsrapporter fra selskapene/børsmeldinger

Selskap

Driftsinntekter jan-sept 2011

Driftsinntekter jan-sept2010

Resultat  før skatt jan-sept 2011

Resultat før skatt jan-sept 2010

Endring i resultat

Agder Energi

8079 mill

5971 mill

1244 mill

841 mill

403 mill

Arendals Fossekompani

1412 mill

901 mill

287 mill

214 mill

73 mill

BKK

2987 mill

2410 mill

1506 mill

753 mill

753 mill

E-CO Energi

2510 mill

2650 mill

1540 mill

1690 mill

-150 mill

Eidsiva

3124 mill

3198 mill

713 mill

755 mill

-42 mill

Energiselskapet Buskerud

1396 mill

1386 mill

394 mill

370 mill

24 mill

Fredrikstad Energi

847 mill

896 mill

73 mill

83 mill

-10 mill

Hafslund

10592 mill

10641 mill

-160 mill

-894 mill

734 mill

Helgelandskraft

1071 mill

1039 mill

272 mill

250 mill

22 mill

Statkraft

16607 mill

20314 mill

3181 mill

11385 mill

-8204 mill

Sum

48625 mill

49406 mill

9050 mill

15447 mill

-6397 mill

7 av 10 tjener mer penger enn i fjor

Fordi brorparten av norsk kraftproduksjon er vannkraft, har nedbørsmengden mye å si for hvor mye energi som kan produseres.

Knut Fjerdingstad

Knut Fjerdingstad, pressetalsmann i Statkraft.

Foto: NRK

Av de ti største kraftselskapene her i landet som har rapportert tall for 3.kvartal, har 7 av 10 bedre økonomiske resultater i løpet av årets ni første måneder enn det de hadde i fjor.

Rekordstore mengder av pøsende regn har dermed ført til klingende mynt i strømselskapenes lommebøker.

Statkraft med kjempetap på aksjer

Landets desidert største kraftselskap Statkraft er det eneste av kraftselskapene som gjør det vesentlig dårligere økonomisk enn i fjor.

Mens Statkraft i løpet av årets ni første måneder i fjor hadde et resultat før skatt på 11,8 milliarder kroner, er tilsvarende tall for i år 3,2 milliarder kroner.

– Hovedårsaken er at vi har nedskrevet vår aksjepost i det tyske energiselskapet E-ON. Når det gjelder underliggende drift, som er resultatet av vår kraftproduksjon, ligger resultatene litt lavere enn i fjor, sier pressetalsmann Knut Fjerdingstad i Statkraft.

I kvartalsrapporten skriver Statkraft at selskapets aksjepost i E-ON er nedskrevet med hele 4,1 milliarder kroner i regnskapene.

Urealiserte valutatap og lavere nordisk vannkraftproduksjon er andre forklaringer på at Statkraft i løpet av årets ni første måneder tjente 8,2 milliarder kroner mindre før skatt enn i samme periode i fjor.