NRK Meny
Normal

Kraftig hopp i strømprisene

Strømprisen til husholdningene økte med 24 prosent i tredje kvartal, sammenliknet med fjoråret, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Husholdningene betalte i snitt 94 øre per kilowatt-time for strømmen i månedene juli, august og september - da er avgifter og nettleie medregnet.

Avgifter på kraft og nettleie utgjorde i alt 26,8 øre per kilowatt-time.

Økningen er på 4,9 prosent fra andre kvartal i år og altså hele 24 prosent fra tredje kvartal i fjor.

 

Markedspris dyrest

På grunn av utviklingen i strømprisen, har de som har hatt kontrakter med markedspris, betalt mer enn de som har en mer vanlig strømavtale.

Strømpriser som fulgte markedet på strømbørsen var 48,7 øre/kWh, utenom avgifter og nettleie.  Det er en økning med nesten 50 prosent siden april til juni. Mens snittet på en variabel pris lå som nevnt vel 5 øre lavere.

Fastpris billigst

De som har inngått fastpriskontrakter, har betalt den klart laveste prisen.

For 1-års fastpriskontrakter var strømprisen 37,2 øre/kWh, mens prisen for andre fastpriskontrakter var 30,5 øre/kWh i gjennomsnitt.

Ifølge tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) var nettleien de tre siste månedene på 23,6 øre/kWh, eksklusive avgifter.

Avgifter på kraft og nettleie utgjorde i alt 26,8 øre/kWh.

Det er fritak for forbruksavgift i Nord-Troms og Finnmark og fritak for merverdiavgift i Nordland, Troms og Finnmark.

(NRK)