NRK Meny
Normal

KPMG-revisor i fengsel

Revisor John Haukland i KPMG er dømt til 30 dagers fengsel for brudd på revisjonsloven i forbindelse med Finance Credit-konkursen.

 

Jon Haukland i KPMG er dømt til 30 dagers fengsel for brudd på revisorplikten.
Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

- Overtredelsene av revisorloven innebærer fengselsstraff, mens overtredelsen av regnskapsloven isolert sett ville medført bot, skriver retten.

Aktor hadde også lagt ned påstand om bot på 13 millioner kroner til KPMG og at begge skulle ilegges saksomkostninger, men dette fikk de ikke medhold i av Oslo tingrett.

Frifinner KPMG

Forsvarerne hadde bedt om frifinnelse på et tiltalepunkt, at Haukland

Torgeir Stensrud (t.h.) hilser på Trond Kristoffersen under rettssaken i 2004.
Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

skal anses på mildeste måte og at han ikke ilegges saksomkostninger.

De ba også retten om at KPMG frifinnes, noe retten fulgte.

- Retten fastslår at verken Haukland eller andre medarbeidere i KPMG strafferettslig har medvirket til de forsettlige bedragerier som Trond Kristoffersen og Torgeir Stensrud er dømt for. Ingen person tilknyttet KPMG er eller har vært tiltalt eller siktet for dette, heter det i domslutningen.

Førstestatsadvokat Morten Eriksen sier til NRK at de vil vurdere å anke frifinnelsen av KPMG.

- Begrunnelsen for den frifinnelsen kan få konsekvenser hvis den blir stående. Det vil kunne medføre at revisjonsselskapen i liten grad er ansvarlige for revisors handlinger bare rutinene er på plass, sier førstestatsadvokat Morten Eriksen til NRK.

  Førstestatsadvokat Morten Eriksen i Økokrim om KPMG-dommen:

Som "få andre kriminelle"

Videre slår retten fast at det ble gjort grove feil under behandlingen av regnskapet til Finance Credit, både i 1999 og 2000:

- Regnskapet ble godkjent til tross for at en rekke bilag av vesentlig betydning for regnskapet var ufullstendige, skriver tingretten.

Det knyttes også usikkerhet omkring hva pengene i selskapet er brukt på.

Se nyhetsklipp: Revisor må i fengsel

I formildende retning sier retten at både Stensrud og Kristoffersen var flinke til å ordlegge seg, og at de "både verbalt og på annen måte hadde evner som få andre kriminelle".

Haukland har levert inn bevillingen og er ikke lenger statsautorisert revisor.

Les hele dommen her