NRK Meny
Normal

Korrupsjonsfrykt i regjeringen

Regjeringen frykter at StatoilHydro kan bli fristet til å bruke bestikkelser i samarbeidsland.

StatoilHydro

Regjeringen krever at StatoilHydro må etterleve sitt eget mål om ikke å drive med korrupsjon.

Foto: Eirik Palm

- Jeg har merket meg at StatoilHydro klart har gitt uttrykk for at de ikke vil ha aktivitet i land der det ikke er mulig å forholde seg til ambisjonen og den faste regelen om at StatoilHydro ikke vil involvere seg i korrupsjon, sier statssekretær Liv Monica Stubholt i Olje- og energidepartementet til NRK.

Regjeringen krever at StatoilHydro må etterleve sitt eget mål om ikke å drive med korrupsjon.

- For oss er det en sentral del i utøvelsen av eierrollen at vi følger nøye med at dette klare prinsippet etterleves, sier statssekretær Liv Monica Stubholt i Olje- og Energidepartementet.

StatoilHydro driver virksomhet i mer enn 40 land, og flere av dem er autoritære stater hvor korrupsjon er en del av kulturen. Senest i helga ble det kjent at StatoilHydro ønsker å utvinne olje og gass i Turkmenistan, et av Sentral-Asias mest berykta regimer.

Også i Russland er korrupsjon et omfattende problem, og nå må StatoilHydro forholde seg til russisk lovverk på Sjtokman-feltet i Barentshavet.

Liv Monica Stubholdt

Liv Monica Stubholt er statssekretær i Olje- og energidepartementet.

Foto: Tore Berntsen / Tore Berntsen.

 - Russland ikke det verste

Ikke sjelden blir russiske lover omgått med bestikkelser. Derfor blir forholdene også uforutsigbare. Men i så måte er Russland ikke det verste landet å operere i, mener statssekretær Liv Monica Stubholt.

- Det er et land man skal følge godt med og det er en miljølov som er streng og hvor det bør vøre en forutsetning for StatoilHydros deltakelse at det selskapet de er med i, skal etter leve regelverket fullt ut.

- Bra staten følger med

StatoilHydro står fast på at det er mulig å operere også i land som Russland uten å benytte seg av korrupte metoder.

- Den dagen vi ikke klarer å gjennomføre prosjekter i henhold til våre egne standarder og retningslinjer så kan ikke vi være med på videre prosjektutvikling, sier ansvarlig for integritet og samfunnsansvar i StatoilHydro, Anders Kullerud, til NRK.

Han er positiv til at statssekretæren i Olje- og energidepartementet sier klart ifra om at staten nøye vil følge StatoilHydros virksomhet i utlandet.

- Det er positivt at eieren er opptatt av drifta i selskapet. Så skal vi sørge for at vi driver det slik at vi ikke får problemer med våre egne etiske retningslinjer, sier Anders Kullerud.