NRK Meny
Normal

- Ser at det er et paradoks

Den norske kirke er kritisk til at Statoil tjener penger på investeringer i omstridt canadisk tjæresand. Samtidig tjener kirken selv gode penger på egne millioninvesteringer i Statoil.

Oslo domkirke

Den norske kirke har gjennom sitt investeringsselskap Opplysningsvesenets fond plassert milliardverdier i finansielle verdipapirer som aksjer, hedgefond og obligasjoner.

Foto: Heiko Junge / Scanpix

I et kirkelig opprop tar Den norske kirke avstand fra Statoils investeringer i canadisk tjæresand. Kirken er sterkt kritisk til at Statoil tjener penger på milliardinvesteringer i en industri som man mener har en alt for høy pris for klima, miljø og urfolk.

Men i oppropet sier kirkens generalsekretærer ingenting om at kirken, som en betydelig aksjonær i Statoil, selv tjener penger på de samme investeringene. Ved nyttår eide kirkens investeringsselskap Opplysningsvesenets fond (OVF) Statoil-aksjer for 7 millioner kroner.

- Jeg ser absolutt at det er et paradoks, og nettopp derfor er det maktpåliggende at Statoil trekker seg ut av tjæresand. Vi ønsker at verken kirken, Statoil eller det norske folk berikes gjennom den type virksomhet, sier Tore Johnsen, generalsekretær i Samisk kirkeråd.

Påtroppende preses i Den norske kirke Helga Haugland Byfuglien, ble fredag morgen intervjuet av NRKs Bjørn Bø om kirkens investeringer i Statoil på NRK P2.

LES OGSÅ: Statoil-rettsmøte starter i Canada

LES OGSÅ: – Urfolk føler seg forbigått

Tore Johnsen, generalsekretær i Samisk kirkeråd.

Tore Johnsen, som er generalsekretær i Samisk kirkeråd forutsetter at kirkens eget investeringsselskap stemmer mot Statoils oljesandinvesteringer på vårens generalforsamling.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Sammen med Berit Hagen Agøy, som er generalsekretær i Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke, har han skrevet under på kirkens opprop mot tjæresand. I oppropet oppfordres aksjonærene til å stemme for at Statoil trekker seg ut av virksomheten.

Siden nyttår har Statoilaksjen steget 15 prosent på Oslo Børs.

Direktør Egil Sundby i OVF sier til NRK at fondet basert på aksjekursen torsdag eier aksjer i Statoil for 14,2 millioner kroner. Kirken har med andre ord kjøpt seg kraftig opp i Statoil siden nyttår.

Dermed har kirken sannsynligvis hatt en papirgevinst mellom 1 og 2 millioner kroner på sine aksjer i Statoil hittil i år.

LES OGSÅ: Statoil tjener fett på oljesandprosjekt

LES OGSÅ: Canada saksøker Statoil

Blant landets største investorer

Den norske kirke er blant landets virkelig store aksjeeiere, og eier et stort investeringsfond med plasseringer innen aksjer, hedgefond, rentepapirer og eiendom.

I følge nettsidene til OVF , har kirken finansielle plasseringer verdt anslagsvis 2,3 milliarder kroner.

Gjennom fondet er kirken er blant landets største grunneiere, og eier et stort antall presteboliger. Av fondets samlede formue på 7 milliarder kroner, er anslagsvis 2/3 verdier i eiendom.

- Vil bruke stemmeretten også i år

Direktør Egil Sundby i Opplysningsvesenets fond sier til NRK at fondet i 2010 brukte sin stemmerett som aksjonær til å stemme mot Statoils omstridte tjæresandvirksomhet på generalforsamlingen.

Sundby sier at fondet ikke ser noe etisk dilemma ved å fortsette å være aksjonær i Statoil, og vil bruke sin stemmerett mot tjæresand også på den kommende generalforsamlingen i mai.

- Vi mener at vi oppnår mer ved å tilkjennegi våre standpunkter som aksjonær på generalforsamlingen enn ved å trekke oss ut, sier Sundby.