NRK Meny
Normal

Kina kutter drivhusgasser

Kina har beregnet sine utslipp av drivhusgasser i året 2004 til å tilsvare 6,1 milliard tonn av karbondioksid. Nå lager stormakten en nasjonal plan mot global oppvarming.

Oljeraffineri i Lanzhou, Kina
Foto: STRINGER SHANGHAI / REUTERS

I planen, som ble lagt fram i dag, setter myndighetene seg som mål å holde industriutslippene av den skadelige drivhusgassen dinitrogenoksid - lystgass - på 2005-nivå innen 2010.

 

Gjennom økt bruk av vannkraft, vindkraft og bioenergi skal Kinas utslipp gradvis reduseres.  Atomkraft skal utvikles og effektiviteten i kullkraftverkene skal økes.

- Vestens ansvar

Med dette håper kinesiske myndigheter å redusere de miljøskadelige utslippene med en mengde som tilsvarer 950 millioner tonn av karbondioksid i året, ifølge miljøplanen.

- Men det er i-landene som må ta hovedansvaret for den globale oppvarmingen, sa lederen for Kinas super-departement for økonomisk planlegging og ressursforvaltning. 

Derfor er Kina ikke villig til å forplikte seg til konkrete kutt, slik det kreves av Vesten, blant annet gjennom Kyoto-avtalen.