NRK Meny
Normal

Vil tape 690 millioner

I Terra-saken har kommunene hittil tapt 380 millioner kroner, og kan tape over 280 millioner til. Verst har det gått ut over Rana kommune, som har tapt 176 millioner. Nå vil kommunene ha penger direkte av meglerne.

Advokat Bjørn Stordrange, Knut Anders Opstad, advokat Ian W. Kenworthy og Harald Norberg

Fra venstre: Advokat Bjørn Stordrange, Knut Anders Opstad, advokat Ian W. Kenworthy og Harald Norberg.

Foto: NRK

 - Kommunene kan tape 690 millioner kroner på pengeplasseringer i amerikanske verdipapirer.

Det sa advokat Ulf Larsen i advokatfirmaet Lund & Co. under dagens rettsmøte i Oslo Tingrett. Larsen representerer åtte kraftkommuner som krever arrest i verdiene til de to tidligere Terra-meglerne Knut Anders Opstad og Harald Norberg.

De fire kommunene Hemnes, Hattfjelldal, Narvik og Rana har hittil fått konstatert et tap på 380 millioner kroner etter at de amerikanske obligasjonene ble tvangssolgt av amerikanske Citibank.

I tillegg risikerer de fire nordlandskommunene, i tillegg til kommunene Haugesund, Vik i Sogn, Kvinesdal og Bremanger, å tape ytterligere 280 millioner.

Rana taper mest

En oversikt fra advokatfirmaet Lund & Co. til bostyret viser at det går verst ut over Rana kommune. De har allerede tapt 176 millioner kroner, og risikerer å tape ytterligere 31 millioner. Dette er situasjonen for de øvrige sju kommunene:

Hemnes har tapt 69,4 millioner, Narvik har tapt 45,8 millioner og risikerer å tape ytterligere 59,9 millioner, Hattfjelldal har tapt 88,7 millioner, Haugesund risikerer å tape 84,2 millioner, Bremanger risikerer tap på 90,2 millioner, Kvinesdal risikerer tap på 10,9 millioner og Vik kommune risikerer å tape 31,4 millioner kroner.

Elendigheten startet i 2001

Det tildigere meglerhuset Terra Securities foretok pengeplasseringene på vegne av de åtte kraftkommunene.

Plasseringene startet i 2001, og har pågått fram til nå. I november meldte Terra Securities oppbud etter at Kredittilsynet varslet at de ville frata meglerhuset konsesjonen.

Kommunene har varslet både krav i boet, samt søksmål mot sentrale personer i selskapet. De starter nå med å begjære arrest i store perosnlige verdier hos de to meglerne, og de to meglernes selskaper, som har hatt ansvaret for salget av de svært avanserte spareproduktene.

- Verken krav eller sikringsgrunn 

Advokat Bjørn Stordrange i advokatfirmaet Steenstrup Stordrange forsvarer de to meglerne Norberg og Opstad.

- Vi mener kommunene verken har noe krav og heller ikke sikringsgrunn.

Hvorfor det?

- De er ikke i ferd med å skjule verdier eller stikke av.  Dermed er det ikke grunnlag for sikring. Kommunene har hele tiden vært informert, og visst hva de har gjort. Hvordan kan det da rettes et økonomisk ansvar mot selgerne av produktene da, sier Stordrange, som mener kommunene ikke har noe krav i det hele tatt.

Det er satt av to dager til rettsmøte i Oslo Tingrett.  I dag fortsetter innledningsforedragene. I morgen skal sakkyndige og vitner forklare seg.