Hopp til innhold

Kan miste fiskekvoter

i morgen legger regjeringen frem stortingsmeldingen om strukturering av fiskeflåten. De som eier tråler med evigvarende kvoter, kan miste dem.

Torskefiske
Foto: BJØRN-OWE HOLMBERG / Scanpix

Samtidig kan kvoter for de mindre båtene i kystflåten bli slått sammen. Begge deler møter sterk motstand.

I følge flere kilder NRK har vært i kontakt med ser det ut til at de rødgrønne går inn for kvotehandel for båter ned til 11 meter, noe som ifølge Keskitalo vil bety slutten for mange av fiskerne i kystflåten.

Trekker tilbake retten

Sametingspresident Aili Keskitalo er blant dem som går imot den nye kvoteordningen.

Trålerflåten har allerede hatt en ordning for å handle med kvoter, og under den forrige regjeringen fikk rederne rett til å slå sammen kvoter fra flere båter og beholde disse til evig tid. Etter det NRK kjenner til ønsker regjeringen nå å trekke tilbake denne retten og avgrense kvotetida til 25 år, og nye kvoter får en varighet på 20 år.

Oppgitt over endringen

Inge Halstensen er styreleder i Fiskebåtredernes Forbund, og har selv slått sammen kvoter for sine båter. Han er mildt sagt oppgitt over at forutsetningene kan bli endra etter bare to år.

- Om regjeringen likevel skulle kjøre gjennom den nye kvotepolitikken kan det hende at det blir omkamp i rettsapparatet, forteller Halstensen.

Tidligere har næringsminister Dag Terje Andersen ytret ønske om et bredt forlik i Stortinget om denne saken.

- Det kan han se langt etter hvis planen er å avgrense kvotetiden, også for kvoter som allerede er gitt, sier Høyres Petter Løvik.

Sametingspresidenten åpner også for en mulig rettsak.

Ansvarlig statsråd Dag Terje Andersen vil ikke si noe om denne saken før meldingen legges frem i morgen.