Kan ha tatt 3600 for høye gebyrer

Kredittilsynet mistenker inkassoselskapet Intrum Justitia for alvorlige lovbrudd over lengre tid, og det kan miste retten til å drive virksomhet i Norge. 

Kredittilsynet
Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Eirik Bunæs

Mange lovvbrudd, mener Eirik Bunæs i Kredittilsynet.

Foto: Arntzen, Anita / SCANPIX

Tilsynet mener blant annet at  Intrum Justitia kan ha krevd inn for høye gebyrer i 3600 tilfeller.

Nett-TV: Vil stanse Intrium Justitia

Selskapet har brutt loven i flere tilfeller og over lengre tid, sier avdelingsdirektør Eirik Bunæs i Kredittilsynet til NRK.

HØR: Har mistet tilliten

Tilsynet skal også ha også en rekke anmerkninger til selskapet etter at feil som ble påpekt for to år siden, ikke er blitt rettet opp.

I en pressemelding skriver derfor Kredittilsynet at det ikke lenger har tillit til at Intrum Justitia har evne til å drive virksomhet på en hensiktsmessig og betryggende måte, og det har trukket tilbake konsesjonen.

Intrum Justitia har imidlertid klaget på vedtaket og får fortsette driften til klagen er behandlet.

Dette betyr at selskapet fortsatt kan drive normal inkassovirksomhet inntil Justisdepartementet har avgjort klagen, men det må iverksette interne kontrolltiltak.

- Uhørt

Kredittilsynets vedtak er uhørt og ikke akseptabelt, sier informasjonsansvarlig Jan Græsvik i Intrum Justitia.

Intrum Justitia er et av Europas største inkassoselskaper, med 90. 000 kunder og ansatte i 23 land.

Selskapet ble stiftet i Sverige i 1923, og hovedkontoret ligger i Nacka utenfor Stockholm.

I Norge er selskapet lokalisert på Bryn i Oslo.