NRK Meny
Normal

Kan bli en grisete affære

Det amerikanske selskapet Newsham Choice Genetics har fått patent på en vanlig avlsmetode for gris.

Gris
Foto: Eugene Hoshiko / AP

EPO (Det europeiske patentkontoret) har i går gitt patent på en vanlig avlsmetode for gris. Det er det amerikanske selskapet Newsham Choice Genetics som har fått patentet.

Varsler en klagesak

Patentet trådte i kraft i går, og i 90 dager kan alle komme med innvendinger.

Greenpeace i Tyskland varsler allerede at de kommer til å klage inn avgjørelsen fordi de mener at patentet strider mot den europeiske patentkonvensjonens bestemmelser om at "vesentlige biologiske prosesser for framstilling av planter og dyr" ikke skal patenteres.

Kan komme flere søksmål

Det kan bli en grisete affære om Newsham Choice Genetics velger å tolke patentet strengt. Patentet har rom for tolkning, blant annet er det uklart om det også vil gjelde for de dyrene som naturlig har dette genet, uten at denne avlsmetoden er brukt.

Monsanto Choice Genetics som opprinnelig søkte om patentet (men som så videresolgte rettighetene til Newsham Choise Genetics) har en historie med søksmål mot lokale bønder som de har anklaget for å bryte patentretten.

 Percy and Louise Schmeiser

Louise og Percy Schmeiser

Foto: HO / REUTERS

Den mest kjente saken gjaldt ekteparet Louise og Percy Schmeiser i Canada. Monsanto Choice Genetics representanter tok prøver fra åkeren deres og fant ut at noen av plantene inneholdt gener som de hadde patent på.

Ekteparet hevdet på sin side at genmodifisert raps hadde spredt seg med vind til deres gård fra nabogårder. Etter flere runder i retten tapte de den lange kampen mot selskapet og måtte betale erstatning. Deres kamp ble belønnet med en pris .

Gjelder ikke i Norge

Norge ble medlem av EPO den 1. januar 2008, og dermed vil ikke patentet bli gjeldende i Norge. Men dette forteller oss noe om hva vi kan vente oss i framtiden, sier Bell Batta Torheim som er programkoordinator i Utviklingsfondet.

Bell Batta Torheim

Bell Batta Torheim, programkoordinator i Utviklingsfondet

Foto: Utviklingsfondet

- Patenter brukes av store selskap til å få monopolkontroll over matproduksjonen. Det er kritikkverdig at EPO innvilger patent på en vanlig avlsmetode, sier Torheim.

Det norske selskapet Norsvin International AS opererer i flere land i Europa, og kan dermed allerede bli rammet av det nye patentet.

- Vi er overrasket over at dette patentet ble gitt. Norsvin International AS opererer i mange land der patentet bli gjeldende. Vi er nå usikre på hvilke konsekvenser dette vil få for vår produksjon av gris, sier Øystein Jørem, daglig leder i Norsvin International AS.

Omstridt patent

Patentet beskriver en metode på hvordan man kan få identifisert et ønsket gen i grisen, for så å kunne avle videre på det. Det aktuelle genet finnes naturlig i grisen og det er mulig å komme fram til samme resultat ved hjelp av andre avlsmetoder.

Det er nå uklart om patentet vil gjelde for de dyrene som naturlig har dette genet, uten at denne avlsmetoden er brukt.

Organisasjonene verden rundt har kritisert det de mener er monopolisering av verdens matmarked. Andre har kritisert det faktum at det er mulig å ta patent på planter og dyr.

LES: Er det greit å ta patent på liv?