NRK Meny
Normal

Jernbanen på skinner

Regjeringen bevilger mer penger til jernbane, og oppfyller dermed den nasjonale transportplanen. Samtidig blir det dyrere å fly.

Liv Signe Navarsete
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Regjeringen bevilger 7, 5 milliarder kroner mer til jernbane i neste års statsbudsjett.

Av disse går 5, 8 milliarder til Jernbaneverket, og skal brukes til drift, vedlikehold og investeringer.

Det var antatt på forhånd at Regjeringen ville gjennomføre løftene i Nasjonal Transportplan (NTP), som inneholder hovedtrekkene i regjeringens transportpolitikk.

Les: Alle tallene fra samferdselsdepartementet

Les: Last ned statsbudsjettet

 

- Med dette budsjettetet fører regjeringen videre og styrker den store jernbanesatsingen i 2007, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

- Et bra budsjett

Jernbaneverket er fornøyd med satsingen på jernbane, og er spesielt fornøyd med at regjeringen ønsker å fornye de eksisterende anleggene.

- Her er det en klar vilje til å satse på jernbanen, sier jernbanedirektør Steinar Killi.

Kritiske røster mener denne NTP-satsingen i stor grad betyr at etterslepet i investeringer blir innhentet og oppgradering av veinettet til minstestandard.

Vegdirektøren mellomfornøyd

Regjeringen foreslår å bruke 15, 43 milliarder kroner til vei, medregnet statlig kjøp av riksvei-ferjetjenester.

Dette er 575,5 millioner kroner eller 3,9 prosent mer enn saldert budsjett for 2007.

Av disse går 5,1 milliarder til drift og vedlikehold av veinettet i 2008.

- Dersom dette budsjettet blir vedtatt, mangler Statens vegvesen 900 millioner kroner for å holde dagens standard på veiene til neste år, sier veidirektør Kjell Bjørvig.

NHO-sjef Finn Bergesen jr er glad for at det satses mer på samferdsel generelt, og riksveiene spesielt, men mener satsingen på stamveiene ikke er god nok.

- Det er kun gitt rom for å igangsette få nye prosjekter på stamveinettet, sier Bergesen jr.

Dyrere å fly

Regjeringen går inn for å øke CO2-avgiften på innenriksflygninger med 10 øre literen.

Så mye dyrere blir det å fly

- Svaret er enkelt. Det betyr dyrere flybilletter for passasjerene, sier informasjonsdirektør Richard Kongsteien i Widerøe.

For 2008 er det ikke foreslått statlig tilskudd til de regionale flyplassene til Avinor AS. Dette har samenheng med at Avinor nå har god økonomi.

Fyringsoljen blir 40 øre per liter dyrere, og årsavgiften på dieselbiler uten såkalt partikkelfilter blir dyrere, den øker med 100 kroner i året.

Kollektiv

Regjeringens forslag til kollektivsatsingen er 10,2 milliarder kroner.

I tillegg kommer 710 millionar kroner fra innkreving av bompenger.

Totalt er summen 10,9 milliarder kroner - 460 millioner kroner eller 4,4 prosent mer enn for 2007.

Totalt foreslår regjeringen å bruke 24,7 milliarder kroner til samferdselsformål i statsbudsjettet 2008.