Hopp til innhold

Norske forbrukere sponser amerikanerne med billig Jarlsberg

Tine eksporterte i fjor 11 millioner kilo Jarlsberg-ost til verdensmarkedet. Det tapte AS Norge mer enn en halv milliard kroner på.

Jarlsberg-ost

Norske forbrukere betaler overpris for melk for at amerikanske kunder skal kunne kjøpe billig Jarlsberg.

Foto: NRK

Ivar Gaasland

Forsker Ivar Gaasland.

Foto: NRK
Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk smiler.

- Vi kan ikke slå av kua, sier landbruksminister Lars Peder Brekk.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Det produseres for mye melk i Norge i forhold til det norske forbrukere vil kjøpe.

Mesteparten av melkeoverskuddet brukes til produksjon av Jarlsberg-ost, som eksporteres til verdensmarkedet. I fjor eksporterte Tine 11 tusen tonn av ostetypen til USA og EU.

Jarlsberg er den mest solgte importerte osten i USA, og er noe nærmest et eventyr for bondeeide Tine. Salget i USA har gått så bra, at en amerikansk bedrift i Ohio produserer den på lisens.

Tine vil ikke si noe til NRK om hvilke produksjonskostnader de har ved å produsere Jarlsberg-osten og kaller det forretningshemmeligheter. Men med dagens nivå på eksportstøtten hevder Tine å tjene penger på salget, etter at alle kostnadene er trukket fra.

Norske forbrukere finansierer eksport

Men den samfunnsøkonomiske kostnaden ved å produsere den samme osten er 90 kroner. Det viser beregninger gjort av Ivar Gaasland ved Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning i Bergen. Han har skrevet en doktorgradsoppgave om effektiviteten i norsk landbruk.

– Det koster cirka 90 kroner å produsere ett kilo Jarlsberg med norsk melk. Ved eksport får de solgt osten for cirka 35-40 kroner, forteller Gaasland.

Video 1a9a2c4c-a90e-464e-a3ab-f1077f0522a4.jpg

Norske bønder er blant verdens mest subsidierte bønder

Det betyr et tap på rundt 50 kroner per kilo ost som sendes ut av landet. Den årlige eksporten er på litt over 11.000 tonn. Det betyr at AS Norge i 2010 tapte mer enn en halv milliard kroneri fjor på Tines ostesuksess.

– Det er veldig mye og en veldig kostbar støtte. Dette finansieres delvis av Norge med avgift på salg av melk og produksjonssubsidier til bøndene. Dette kommer ikke norske forbrukere til gode, men spesielt amerikanske forbrukere som kjøper osten, sier Gaasland.

Derfor taper AS Norge på Jarlsberg-eksporten

Tine mottar i gjennomsnitt 40 kroner for hver kilo Jarlsberg som eksporteres til USA. I produksjonen av en kilo ost blir en halv liter fløte til overs. Denne halvliteren kan brukes til produksjon av smør, som har en eksportverdi på 1,75 kroner.

For å lage 1 kilo ost går det med hele 11,3 liter melk, i følge Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF). Den gjennomsnittlige literen med melk koster 6 kroner og 55 øre pr liter å produsere, dersom man legger tall fra International Farm Comparison Network IFCN (2009) til grunn.

Tall fra NILF viser at kostnaden ved å foredle Jarlsberg-osten fra melk til ost har en kilopris på 18 kroner og 40 øre.

Til sammen betyr det et tap på mer enn 50 kroner pr kilo.

40 kr + 1,75 kr - (11,3 liter*6,55 kr) - 18,40 kr = - 50,65 kroner.

Multiplisert med den samlede eksporten av Jarlsberg-ost på 11 tusen tonn gir det et samlet tap for staten Norge på 557 millioner kroner.

NRK har fremlagt regnestykket både for Tine og Landbruksdepartementet.

Tine ønsket ikke å kommentere tallene, og landbruksminister Lars Peder Brekk ønsker ikke å gå mer i detalj enn at han ”ikke går god for regnestykket”.

– Bedre enn å helle ut melka

Landbruksminister Lars Peder Brekk sier til NRK at melkeproduksjonen er en biologisk produksjon som ikke kan sammenlignes med eksempelvis å produsere spiker.

– Kua kan ikke slås av som en maskin når kvota er nådd, sier Brekk.

Han mener at eksportstøtten til Jarlsbergosten er nødvendig.

– Det er bedre å selge denne melka til utlandet enn å helle den ut, etter min mening, sier landbruksministeren.

Gaasland sier man må fjerne finansierinsordningen for eksporten for å kunne redusere det årlige tapet på en halv milliard kroner.

– Melkeproduksjonen bør da reduseres med totalt 140-150 millioner liter. Det betyr selvfølgelig færre melkebønder, rundt 2000 årsverk. Men det er kostbare arbeidsplasser slik det er i dag, sier Gaasland.