NRK Meny
Normal

Ingen streik i industrisektoren

Partene i frontfagoppgjøret kom ved 12.30-tiden søndag til enighet i lønnsoppgjøret. Dermed blir det ingen storstreik.

Riksmekler Kari Gjesteby

. Riksmekler Kari Gjesteby informerer pressen om utviklingen i meklingen mellom Fellesforbundet og Norsk Industri søndag morgen.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

Fellesforbundet og Norsk industri måtte bruke nesten tolv timer utover meklingsfristen før de klarte å bli enige.

Fellesforbundet fikk gjennomslag for to ukers pappapermisjon med lønn, og et generelt tillegg til alle på kr 1,25 per time.

– Selv om loven gir rett til fri, har det ikke vært med lønn. Mens de ansatte i hele offentlig sektor og deler av privat har hatt en betalt ordning, har de fleste av våre medlemmer ikke hatt denne retten, sier Fellesforbundets leder Arve Bakke.

Det skal ha blitt forhandlet i mer enn tre timer for å sikre et symboltillegg på 25 øre som til slutt ble godtatt, skriver VG.

Dermed blir det ingen streik blant 29.000 industriarbeidere i om lag 800 bedrifter. Fristen for å finne en løsning gikk egentlig ut ved midnatt, men partene har sammen med riksmekler Kari Gjesteby forhandlet på overtid.

I tillegg blir minstelønnssatsene og skift- og turnustilleggene hevet.

– Lang og seig natt

Kravet om at innleide vikarer fra vikarbyråer skal være omfattet av tariffavtalen som gjelder i bedriften som leier dem inn, er innfridd. Det er også oppnådd enighet om en arbeidstidsordning for folk som jobber offshore, opplyser Fellesforbundet.

Gjesteby har hele tiden vært positiv med tanke på en løsning. Ved 11-tiden søndag la hun frem et forslag til løsning i meklingen for frontfagene.

Gjesteby forteller at det har vært en lang og seig natt, og at det framfor alt var diskusjoner rundt økonomi som gjorde at forhandlingene trakk ut.

– Ting tar tid når alt skal falle på plass, og partene har ulike ønsker, sa hun til NTB før avtalen var på plass.

LO fornøyd

– Fellesforbundet har oppnådd et meget godt resultat, som vil få stor betydning for hele LO-fellesskapet, sier LO-leder Roar Flåthen i en kommentar.

– Det anbefalte meklingsforslaget mellom Fellesforbundet og Norsk Industri er i tråd med hovedretningslinjene som LOs representantskap vedtok for årets tariffoppgjør. Det bidrar til å sikre sysselsettingen, samtidig som det sikrer kjøpekraften til medlemmene, sier Flåthen.

Flåthen er spesielt tilfreds med at det er gjort store framskritt for å sikre likebehandling ved inn- og utleie av arbeidskraft.

– Fellesforbundet har lyktes i å få tariffestet at vikarer skal ha de samme lønns- og arbeidsvilkårene som gjelder i innleiebedriften. Her har forbundet fått gjennomslag for et viktig prinsipielt krav, og banet veien for andre bransjer, sier LO-lederen.

Meget krevende

Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri, legger ikke skjul på at årets oppgjør var meget krevende, skriver NTB.

Han uttaler at resultatet samlet sett neppe vil bringe lønnsveksten i Norge mer i samsvar med lønnsveksten hos handelspartnerne.

Lier-Hansen sier at det fremforhandlede resultat til sammen utgjør 0,85 prosent av rammen, mens overhenget innebærer 1,3 prosent.

– Til sammen blir dette 2,15 prosent. Så gjenstår det å se hva de lokale forhandlingene resulterer i. Jeg både håper og forventer moderate lokale tillegg, sier han.