Ingen renteøkning

Norges Bank beholder styringsrenten uendret på 2 prosent. Det er klart etter dagens rentemøte.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem

Sentralbanksjef Svein Gjedrem holder renten uendret.

Foto: Andersen, Aleksander / Scanpix

Som ventet blir dermed den første renteøkningen skjøvet ytterligere frem i tid.

– Veksten i konsumprisene har vært mindre enn ventet, og prisveksten anslås å bli liggende rundt 1,5 prosent frem til neste sommer. Samtidig fortsetter norsk økonomi å vokse moderat, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Stor usikkerhet internasjonalt

Han peker på at det fremdeles er stor usikkerhet i den internasjonale økonomien.

– En samlet vurdering tilsier at vi holder renten uendret på dette møtet, sier Gjedrem.

Dermed konkluderte sentralbanksjefen som mange økonomer spådde i forkant. De pekte på at folk og bedrifter låner mindre enn før, og at det gjorde det mindre sannsynlig med en renteøkning i dag.

Trolig ingen økning de neste fem månedene

Hovedstyret utelukker noen renteøkning før tidligst i mars neste år, når neste Pengepolitisk rapport blir publisert, så lenge norsk økonomi ikke blir utsatt for uventede og store forstyrrelser.