NRK Meny
Normal

Ingen rentebombe fra Gjedrem

Hovedstyret i Norges Bank vedtok som ventet å holde styringsrenta uendret på 2 prosent på rentemøtet onsdag.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem

Sentralbanksjef Svein Gjedrem og hovedstyret i Norges Bank gjorde som ventet ingen endringer i styringsrenta onsdag.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Det har sjelden vært så liten spenning i forkant av en rentebeslutning fra Norges Bank som før onsdagens rentemøte.

I spørreundersøkelser gjennomført av Bloomberg, Reuters og TDN Finans før rentemøtet, svarte alle analytikerne at de ventet uendret styringsrente.

- Både hensynet til prisutviklingen og til en stabil utvikling i produksjon og sysselsetting taler for en fortsatt lav rente, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem i en pressemelding.

Etter en samlet vurdering av de økonomiske utsiktene og risikobildet valgte sentralbanken å holde renta uendret.

LES OGSÅ: - Gjedrem bør sette ned renta nå

- Ingen nye rentesignaler

Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea sier til NRK at det ikke kom noen nye rentesignaler fra sentralbanken i dag.

Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea

- Ingen overraskelser fra Norges Bank, sier sjeføkonom Steinar Juel i Nordea.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

- Det var veldig lite nytt her. Men det Norges Bank er veldig opptatt av, er at det ikke skal bli noen kraftig lånedrevet oppgang i forbruket, sier Juel.

Detaljhandelstall fra SSB de siste månedene har vist at folk flest bruker mindre penger enn det som har vært ventet, selv om lånerentene er svært lave. Torsdag kommer nye detaljhandelstall.

Økt usikkerhet i amerikansk økonomi

Norges Bank peker i sin begrunnelse for rentebeslutningen på at veksten i verdensøkonomien har vært litt sterkere enn ventet, mens aktivitetsnivået fortsatt er lavt i industrilandene.

"Uroen knyttet til statsfinansene i flere europeiske land har avtatt, mens utsiktene for amerikansk økonomi er noe mer usikre", skriver hovedstyret i sin begrunnelse.

LES OGSÅ: Japan holder renten på 0,1 prosent

I en kommentar til rentebeslutningen sier finansminister Sigbjørn Johnsen at styringsrenta nå er svært lav, og at Norges Bank har signalisert at renta skal opp mot et mer normalt nivå i årene som kommer.

- Dette må husholdninger og bedrifter ta høyde for når de planlegger for framtiden, sier Johnsen i en pressemelding.

- Utviklingen som ventet

Det ville kommet som en bombe på markedsaktørene dersom Norges Bank hadde endret renta på dagens møte, fordi sentralbanken i lang tid har lagt stor vekt på å være forutsigbar i sin rentesetting.

Finansminister Sigbjørn Johnsen

Finansminister Sigbjørn Johnsen sier at husholdningene ikke kan regne med at den lave renta vil vedvare.

Foto: Johannessen, Sara / Scanpix

I rentebanen som Norges Bank har angitt i siste pengepolitiske rapport ventes det at neste renteheving kommer enten i desember i år eller i februar neste år.

LES OGSÅ: – Faren for norsk renteøkning redusert

Hovedstyret mener at den økonomiske utviklingen siden sist pengepolitiske rapport har vært omtrent som ventet.

Strategien er at styringsrenta frem til neste pengepolitiske rapport legges frem i oktober holdes i intervallet 1,5-2,5 prosent, med mindre nye store forstyrrelser rammer norsk økonomi.

Norges Bank hevet sist gang styringsrenta 6. mai, da renta ble økt 0,25 prosentpoeng til dagens nivå på 2 prosent.