Ingen regler for innkrevere

Vektere må kurses før de kan gjøre jobben sin. Inkassobyråene kan leie inn hvem de vil for å kreve inn penger.

Bjørn Skogstad Aamo, direktør i Finanstilsynet

Direktør Bjørn Skogstad Aamo og Finanstilsynet har ansvar for å følge opp inkassobransjen.

Foto: Johan B. Sættem

Lindorff har 30 utredere som behandler rundt 15.000 saker i året.

I 7500 av disse sender selskapet utrederne hjem til dem som skylder penger for å få til en ordning for tilbakebetaling.

Les også: Byråkratsommel hindrer innkasso-nemd
Les også: Betaler mer inkassogjeld
Les også: Tips oss om inkassobransjen

Det stilles ingen formelle krav til kursing eller utdannelse for de som driver denne oppsøkende virksomheten.

Lindorff er imidlertid ikke det eneste selskapet i inkassobransjen. Ifølge Finanstilsynet har 112 selskaper lov til å drive inkassovirksomhet i Norge.

De eneste i virksomheten det stilles formelle krav til, er den som sitter med bevilgningen.

Ingen krav til innkrever

– De ansatte behøver ikke ha noen personlig inkassobevilgning eller annen godkjenning. Det er det bare den faglige lederen som får bevilgningen som trenger. Hvor mange eller hvem denne i sin tur har ansatt, reguleres ikke av lovverket, sier seksjonssjef Wilhelm Mohn Grøstad ved Seksjon for eiendomsmegling og inkasso i Finanstilsynet til NRK.

Det vil si at inkassobyråene, i motsetning til vekterselskaper, kan sende hvem de måtte ønske for å kreve inn penger av skyldnere.

I inkassolovens paragraf 8 heter det bare at:

«Det er i strid med god inkassoskikk å bruke inkassometoder som utsetter noen for urimelig påtrykk, skade eller ulempe.»

Dersom bruddene er alvorlige nok, har Finanstilsynet hjemmel til å kreve at forhold rettes, eller de kan frata et selskap bevilgningen.

Ifølge Grøstad har sistnevnte tiltak vært tatt i bruk én eller to ganger i Norge i moderne tid.

– Politkerne må på banen

Nå reagerer kvinnen hvis sønn tok sitt eget liv etter at Lindorff forsøkte å kreve inn gjeld.

Les også: – Lindorff bruker torpedometoder

– Nå må politikerne på banen. Vi kan ikke ha en lovgivning rundt dette som begrenser seg til to linjer i loven. Nå må noe skje. Det er for sent for meg, men det finnes andre der ute, sier moren til NRK før hun fortsetter:

– Hvor kyniske skal vi være for å få inn penger. Skal vi ikke ha noe etikk, moral, skal vi ikke ha noen spilleregler. Skal verden bare flyte over av galskap? For det er det det er, det er det rene vannvidd som har skjedd meg. Det kunne ikke vært noe værre.