NRK Meny
Normal

Fritt for lønnsforhandlinger i pinsen

Partene i årets lønnsoppgjør møtes ikke i pinsen. Samtalene vil etter all sannsynlighet først bli tatt opp igjen på tirsdag.

Lønnsoppgjøret 2009
Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Men selv om ikke partene møtes er det noen som trår til i pinsen.

Kostnadsoverslag legges frem

Spesielt gjelder dette departementene der fagavdelingene må regne ut hvor mye en ny pensjonsordning vil koste og hvordan den skal finansieres, skriver NTB.

Årets lønnsoppgjør dreier seg i all hovedsak om pensjon. Arbeidstakerne krever at den framtidige tjenestepensjonsordningen blir minst like god som dagens.

Garanti om pensjonsutbetaling

Det betyr en garanti om pensjonsutbetaling tilsvarende to tredeler av sluttlønn ved fylte 65 år, og 30 års opptjeningstid.

Partene i offentlig sektor er blitt enige om å utsette meklingsfristen til neste onsdag.

Etter et møte hos arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (Ap) onsdag ble det enighet om å forsøke å løse det vanskelige spørsmålet om pensjon før meklingen formelt blir gjenopptatt.

Les også:

Også lønnsspørsmål må avklares

Dersom partene blir enige om en ordning, vil denne bli lagt inn i meklingsmannens skisse til løsning.

I tillegg kommer lønnsspørsmål, som det trolig også vil bli sterk strid om mot midnatt natt til torsdag 4. juni.

Regjeringens ønske om at pensjonen i offentlig sektor skal styres etter en såkalt påslagsmodell, noe som gjør det lønnsomt å stå lengst mulig i jobb, er lagt død.

Tilbake står nå den såkalte bruttomodellen som organisasjonene krever. Ifølge dem er den modellen best egnet til å sikre full opptjening til full pensjonsutbetaling på 30 år, noe som er viktig for dem med lang utdanning.