Hopp til innhold

Inga semje om BRICS-bank

BRICS-landa har ikkje greidd å bli einige om å starta opp ein eigen investeringsbank for landa i sør, som skal kunne konkurrera med Verdsbanken. 

BRICS-toppmøte i Durban
Foto: ALEXANDER JOE / Afp

BRICS-landa Brasil Russland, India, Kina og Sør-Afrika har hatt toppmøte i Durban.

Toppleiarane blei samde om å oppretta ein bank i prinsippet, men treng meir tid til å konkretisera planane.

Usemja dreier seg blant anna om kor mykje pengar kvart land skal investera, korleis prosjekt skal fordelast og kvar hovudkvarteret skal liggja.