NRK Meny
Normal

Industrieventyr fra klimaendringene

Klimaendringene åpner ikke bare for katastrofe, men også for nye industrieventyr i miljøteknologi, ifølge Worldwatch Institute

President Chris Flavin i Worldwatch Institutes

President Chris Flavin i Worldwatch institute

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

I dag var president i Worldwatch Institute Chris Flavin i Oslo for å presentere instituttets verdensstatus for 2008. I følge miljøorganisasjonen vil klimaendringene vi nå står overfor få dramatiske konsekvenser i løpet av kort tid.

- Miljøødeleggelsene er den største trusselen mot verdensøkonomien som vi noen gang har sett, mener toppsjef Chris Flavin.

I løpet av de neste tiårene kan verdens nasjonalprodukt bli redusert med så mye som 20 prosent.

- Ettersom tiden går vil konsekvensene bli mer og mer katastrofale, sier Flavin.

Industrieventyr

Men det finnes håp. Ny miljøteknologi er ikke bare løsningen på global oppvarming, men kan også bane vei for nye industrieventyr. Klimaindustrien er nå blitt den raskest voksende bransjen i verdensøkonomien.

- De landene som satser på slik industri er landene som kommer til å tjene store penger, mener Flavin.

På tross av at Norge er en av verdens største oljeeksportører, og dermed tjener store penger på det som fører til global oppvarming, så mener Chris Flavin at Norge har store muligheter.

- Norge må investere tungt i industri som kan utvikle nye energisystemer som energisparingsteknologi, transportteknologi og mer fornybar energi som vindkraft og solenergi.

Toppsjefen i Worldwatch Institute mener Solenergiselskapet REC er et godt eksempel.

Solheim tror på regulering

Miljø - og utviklingsminister Eirik Solheim mener det viktigste Norge kan bidra med er rask teknologisk utvikling og satsing på forsking.

- Det skjer jo mye positivt i norsk næringsliv, men jeg vil gjerne se veldig mye mer av det og samtidig må vi se på regulering av markedet slik at vi får frem den nye teknologien raskt nok.