Industrien skuffet over renteøkning

Industrien frykter at dagens renteøkning fra Norges Bank gir lavere eksportinntekter. Høy rente og sterk kronekurs vil kunne gi færre norske arbeidsplasser.

Norsk industri
Foto: Thorberg, Erik / SCANPIX

Norsk Industri er skuffet over renteøkningen fra Norges Bank. De frykter en styrket kronekurs og fall i eksportinntektene.

De globale vekstutsiktene er svekket i lys av uroen i finansmarkedene. Det amerikanske arbeidsmarkedet har utviklet seg svakt. Det er utsikter til lavere vekst i USA og i Europa. Utviklingen i de fremvoksende økonomiene er sterk, særlig i Kina.

Frykter rentedifferansen

- Det er en fare for at rentedifferansen mellom Norge og de øvrige europiske landene blir for stor, sier Stein Lier Hansen, direktør i bransjeorigansiasjonen Norsk Industri. Per i dag ligger renten i Norge en prosent høyere enn i andre europeiske land.

- Hvis økt rentedifferanse fører til at krona blir enda sterkere i forhold til både euro og dollar, så kan det svekke eksportindustrien i Norge og sette arbeidsplasser i fare.

Er det noen tegn til at eksporteninntektene flater ut?

- Ja, vi ser tegn til at eksporten flater ut. Det vi er spent på nå, er hva Gjedrem sier om renteutviklingen på langt sikt.

Industrien kan svekkes

Men dersom den norske krona blir vesentlig styrket etter dagens rentemøte, betyr det at de som skal eksportere og selge til utlandet, vil få større konkurranse og vil kunne tape i konkurransen med industri fra andre land. Da vil norsk industriproduksjon bli redusert og i neste omgang vil det kunne føre til færre ansatte i industrien.

Det er ikke sikkert at dette er resultatet etter dagens vedtak, understreker Lier Hansen.

I sin begrunnelse for renteøkningen skriver sentralbanksjef Sven Gjedrem, at hensynet til den norske økonomien veide tyngst som grunnlag for renteøkningen.

- Veksten i økonomien har vært sterkere enn ventet. Kostnadsveksten stiger, og det er utsikter til at prisveksten tar seg videre opp. Disse forholdene taler for å øke renten.

 - Hovedstyret har som et alternativ vurdert å holde renten uendret ved dette møtet grunnet uroen i finansmarkedene, usikre utsikter i verdensøkonomien, skriver Gjedrem i pressemeldingen fra Norges Bank.