Venter kraftig nedtur

Hydro legger senere i dag fram tall for første kvartal. Og analytikerne forventer svært dårlige resultater. Svak dollar får skylda.

Hydro/dollar
Foto: Fotomontasje: / Scanpix

Sjelden har ekspertene vært så enige om en skikkelig resultatmessig nedtur som nå.

Hans Erik Jacobsen, analytiker i meglerhuset First Securities, tror Hydro’s driftsresultat faller med mer enn 50 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

- I første kvartal i fjor tjente Hydro nesten 3,7 milliarder kroner på driften, noe som var svært bra. I årets tre første måneder forventer vi et resultat på 1,7 milliarder kroner. Altså en betydelig resultatsvekkelse i forhold til fjoråret, sier han.

Rekordpris på aluminium

Det er ventet at Hydros inntekter faller med i overkant av 20 prosent på tross av rekordhøye aluminiumspriser.

Problemet er at aluminium omsettes i dollar, en valuta som for tiden er rekordsvak.

- Hovedårsaken er lave aluminiumspriser målt i norske kroner. Dollarfallet den siste tiden slår veldig negativt ut for et selskap som Hydro, sier Jacobsen.

Han viser også til at Hydro har en betydelig aktivitet innenfor videreforedling av aluminium. Her er også marginene svekket som følge av svake konjunkturer i USA.

Forbigått av Yara

- Den svake dollaren gjør også at man får et press på den europeiske delen av virksomheten, sier Jacobsen.

Med en markedsverdi på drøyt 90 milliarder kroner, er Hydro femte største selskap på børsen.

Et skår i gleden er kanskje det faktum at gjødselselskapet Yara, Hydros tidligere problembarn, har vokst seg store og passert sin mor i verdi.

Men Hydro er et bunnsolid selskap og opererer i en bransje i vekst. Selskapet bygger verdens største aluminiumsverk i Qatar, og vurderer stadig nye utviklingsprosjekter.

- Det er god vekst i etterspørselen etter aluminium. Det brukes mye i den asiatiske bygningsindustrien hvor veksten er rask. I tillegg har de høye energikostnadene gjort at det er stor etterspørsel etter aluminium også innenfor transportsektoren. Så etter min mening er utsiktene svært gode for Hydro, sier Hans Erik Jacobsen.

Holder stand

Verdien på Hydro-aksjen har så langt i år falt med rundt tre prosent. Sammenlignet med fallet i hovedindeksen på ni prosent, holder selskapet stand i et turbulent aksjemarked.

De ventede dårlige resultatene i dag har nok markedet allerede tatt inn over seg.

- Det er nok i stor grad priset inn, men jeg blir likevel ikke overrasket om aksjekursen faller noe i løpet av dagen som følge av resultatene, sier Hans Erik Jacobsen, analytiker i meglerhuset First Securities.