NRK Meny
Normal

Hydro får bore utenfor Nordkapp

Miljøverndepartementet har gitt Norsk Hydro tillatelse til prøveboring etter olje utenfor Nordkapp.

Kart Nucula
Foto: NRK

Boringene vil foregå nærmere land enn noen andre oljeboringer i Norge.

Feltet Nucula i Barentshavet ligger bare 44 kilometer fra land nordvest av Knivskjellodden og Nordkapp i Finnmark.

Hydro fikk ja til utslippstillatelse, som en prøveboring krever, av Statens forurensningstilsyn 6. november i år.

Bellona og Natur og Ungdom påklaget vedtaket, men SFT opprettholdt sin avgjørelse.

Støtter SFT

Dermed havnet saken på Miljødepartementets bord. Departementetet valgte å ikke endre på tillatelsen.

- På bakgrunn av en vurdering av miljøkonsekvensene av denne konkrete leteboringen, mener departementet at det er forsvarlig å opprettholde tillatelsen som SFT har gitt, skriver departementet i pressemeldingen.

- Utslippstillatelsen stiller særskilte vilkår om beredskap mot akutt forurensning. Kravene er på linje med krav som er stilt ved andre leteboringer i Barentshavet. De er strengere enn hva som er vanlig ellers på sokkelen, står det videre.

I vedtaket fra SFT heter det at stoffene som slippes ut i havet har ingen, eller svært liten, negativ miljøkonsekvens.

– Det er ikke påvist koraller eller annen spesielt sårbar bunnfauna i området. Med dagens teknologi er det en miljømessig bedre løsning å slippe borekaksen i sjøen enn å samle den opp for transport og deponering /behandling på land, er ordlyen i tillatelsen fra SFT.

Bellona: Gå av Bjørnøy

Oljevernsystemer

Området Nucula inngår i det som er 19. konsesjonsrunde på sokkelen. Boreriggen som skal i gang er den halvt nedsenkbare riggen "Polar Pioner", eid av Transocean.

Den er nå på oppdrag på Goliat-feltet, også det et omstridt prosjekt i Barentshavet.

- Vi får riggen fra 15. januar, sier Kama Holte Strand, informasjonssjef i Hydro.

Boretiden er anslått til 40 dager.

- Det er veldig strenge tiltak i det hele tatt i nordområdene, så det vil ikke være noe stoff som kan gi miljøskadelige effekter i sjøen. Vi har også flere oljevernsystemer som skal brukes i forbindelse med leteboringen, sier Holte Strand.

- Vi har boret i nordområdene flere ganger før, så vi er godt forberedt, mener hun.

Korteste drivtid til land ved en eventuell utblåsning beregner SFT til å være rundt 34 timer.