NRK Meny
Normal

Husbanken er gått tom

- Husbanken er i ferd med å gå tom for lånemidler i 2009, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa. Derfor øker regjeringen lånerammen i år med 2 milliarder kroner.

Magnhild Meltveit Kleppa
Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Det har vært stor etterspørsel etter husbanklån i hele 2009.

Ved utgangen av september var 90 prosent av lånerammen brukt opp. Lånerammen i Husbanken var i utgangspunktet på 12 milliarder kroner i 2009.

Finanskrisen

Rammen ble økt med 2 milliarder kroner gjennom regjeringens tiltakspakke i forbindelse med finanskrisen, og får nå ytterligere 2 milliarder kroner. Den totale rammen for 2009 er nå på 16 milliarder kroner.

- Lånene i Husbanken har spilt en viktig rolle for å holde oppe aktiviteten i byggenæringen. Kommunene har tatt opp mange flere startlån enn tidligere år. Ved å tilføre Husbanken flere lånemidler sørger vi for at flere viktige tiltak kan få lån, sier Kleppa.

Husbanken gir lån til barnehager, startlån til vanskeligstilte på boligmarkedet og grunnlån til nye eller utbedring av eksisterende boliger.

Et eget hjem

- Startlånet er sammen med boligtilskudd og bostøtte et sentralt virkemiddel for at de vanskeligstilte på boligmarkedet kan få et eget hjem. Grunnlånet er viktig for å fremme kvaliteter som miljø og universell utforming, og for å sikre en god boligfordeling i hele landet, sier Kleppa.