Høyre skal kutte jordbruksstøtte

Dersom Høyre kommer i posisjon ved neste stortingsvalg lover de å kutte formueskatten innen fire år. De skal også redusere landbruksstøtten kraftig.

Gunnar Gundersen, Høyre
Foto: Mette Finborud Børresen

– Vi har sagt at det vil ta fire stats­budsjetter å fjerne den helt, sier Gunnar Gundersen i Høyre.

Pengene fra formuesskatten skal dekkes inn ved omfattende kutt i landbruks­støtten, effektivi­sering av offentlig sektor og færre asylsøkere.

Den rødgrønne regjeringen har gjort det klart at de ikke vil fjerne formue­skatten inneværende periode.