Hopp til innhold

Holder oljeregelen

For første gang på lenge legger en regjeringen seg til å bruke like mye av oljepengene som Stortinget har tillatt.

Regjeringen legger opp til å bruke 71 milliarder kroner av Petroleumsfondet i i sitt forslag til statsbudsjett.

Bruken av "ekstrapenger" utover den såkalte handlingsregelen er på laveste nivå.

Handlingsregelen, som Stortinget vedtok for selvdisiplin for ikke å pøse for mye oljepenger inn i norsk økonomi, sier at man kan bruke inntil 4 prosent av realavkastningen på oljefondet.

Oljefondet har vokst seg rekordstort de siste årene, og dermed blir også både avkastningen og de fire prosentene større og større.

I fjor så ble det brukt mellom 12 og 13 milliarder mer, utover handlingsreglen.

I år er "merforbruket" på 800 millioner kroner, ifølge NTB.

Utgiftssiden i forslaget til statsbudsjett er totalt på 713 milliarder kroner.

Skatte- og avgiftene økes med rundt 2 milliarder kroner. Skattenivået bringes tilbake til nivået fra 2004.

Det skjer først og fremst ved at toppskatten og formuesskatten øker.

Statsbudsjettet legges frem klokken 10.00.