Normal

Her er Norges lønnstapere

For langt mer enn 400 kommuner i Norge har inntekten gått opp de siste fire årene. I fire kommuner har derimot gjennomsnittsinntekten gått ned.

Kommunene der gjennomsnittsinntekten får ned 2006-2009
Foto: NRK Grafikk

For deg og meg stiger som regel inntekten jevnt og trutt hvert år etter lønnsoppgjøret. Det gjelder de aller fleste, og dermed øker gjennomsnittsinntekten for norske lønnsmottakere.

I over 400 av landets kommuner har dermed snittallene for inntekt i skattelistene økt, men dette gjelder faktisk ikke absolutt alle.

I kommunene Hammerfest, Aremark, Ulstein og Hyllestad har gjennomsnittsinntekten i kommunen gått den andre veien.

NRK har tilgang til alle skattedataene for flere år tilbake i tid, og har gjort en gjennomgang for alle landets kommuner.

Her kan du søke opp, og sjekke utviklingen i din kommune:

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Ned med over 10 000 kroner siden 2006

Hammerfest er den kommunen som har hatt den aller mest negative lønnsutviklingen for sine innbyggere. Siden 2006 har snittinntekten faktisk sunket med hele 15.386 kroner. I 2009 var gjennomsnittsinntekten 195 079 kroner i Hammerfest.

Kommunetoppen i lønnsutvikling

Kommunebunn i lønnsutvikling

Kommune

Snittinntekt 2006

Snittinntekt 2007

Endring i kroner

Hammerfest

210465

195079

- 15386

Aremark

211659

199893

- 11766

Ulstein

213490

208584

- 4906

Hyllestad

166015

161317

- 4698

Trysil

142257

147661

5404

Bykle

204658

210572

5914

Vefsn

186965

192882

5917

Hemsedal

166936

175661

8725

Øystre Slidre

163974

176813

12839

Vindafjord

190112

203879

13767

Nest nederst ligger Aremark kommune i Østfold. Også der har lønnsutviklingen vært negativ, og siden 2006 har snittlønnen sunket med 11.766 kroner til kr 199 893 i 2009.

Ordfører Tore Johansen i Aremark

Ordfører i Aremark, Tore Johansen, mener få personer kan gjøre store utslag på statistikken i hans kommune.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

Ordfører i Aremark Tore Johansen sier dette skyldes helt naturlige ting.

– Vi har hatt noen få enkeltytere i kommunen som har bidratt med store beløp i kommunekassen. Når disse har tjent mindre, for eksempel under finanskrisa, slår det ut. Men det får ingen dramatiske konsekvenser for oss, sier Johansen.

Ordføreren i kommunen med litt over 1400 innbyggere, sier det er viktig for dem å holde innbyggertallet oppe i årene fremover.

Lønnsvinnere i Agder og Rogaland

I andre enden av skalaen finner vi blant annet kommunene Hægebostad i Vest-Agder og Rennesøy i Rogaland.

Gjennomsnittsinntekten på ligningen til skatteyterne i Hægebostad kommune i Vest-Agder var 181.287 kroner i året i 2006. På tallene fra 2009 har inntekten vokst til 245.216 kroner.

Det er en økning på nesten 64.000 kroner i inntekten til hver eneste innbygger i kommunen de siste fire årene, og det plasserer kommunen trygt på toppen av lønnskurven for alle landets kommuner.

Fruktbart næringsliv

John Fidjeland

Ordfører i Hægebostad John Fidjeland.

Foto: NRK

Ordføreren i Agder-kommunen er veldig fornøyd med de gode tallene.

– Det er jo en positiv nyhet. Vi har ligget lavt på inntektstallene tidligere, og dermed er det veldig positivt at vi stiger opp på et bedre nivå, sier John Fidjeland som er ordfører i Hægebostad.

Til NRK kan han fortelle at folketallet de siste årene har vært noenlunde stabilt, og han klarer ikke helt å peke på noen klar grunn til den betydelige økningen i snittlønn hos innbyggerne i kommunen.

– Det er ikke helt enkelt å svare på her og nå hvorfor vi stiger så mye, men det er klart at vi har et veldig godt næringsliv i kommunen. De har nok hatt et veldig godt år i 2009. Både de som driver innenfor treindustri, de som selger hytter og hus og de som driver med mekanisk industri har gjort en god jobb i det siste, sier Fidjeland.

Kapitalsterke innbyggere

Ommund Vareberg

Ordfører i Rennesøy Ommund Vareberg.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Gjennomsnittsinntekten på ligningen til skatteyterne i Rennesøy kommune i Rogaland var 238.636 kroner i året i 2006. På tallene fra 2009 har inntekten vokst til 299.966 kroner. En økning på over 61.000 kroner.

– Dette henger uten tvil sammen med at vi er en av de to kommunene i landet som har flest innbyggere som jobber innen olje og energi, sier ordfører i Rennesøy Ommund Vareberg.

Han nevner også det høye prisnivået på boliger som en av grunnene til de gode inntektstallene.

– Vi har etter hvert fått mange kapitalsterke innbyggere, sier Vareberg.

Kommunebunn i lønnsutvikling

Kommunetoppen i lønnsutvikling

Kommune

Snittinntekt 2006

Snittinntekt 2009

Endring i kroner

Hægebostad

181287

245216

63929

Rennesøy

238636

299966

61330

Fitjar

196979

256248

59269

Nome

180799

238881

58082

Aukra

161869

218776

56906

Åsreal

174297

230267

55970

Utsira

207412

260997

53585

Leikanger

194065

247455

53390

Bømlo

200519

253463

52944

Ålesund

199686

251879

52193