Her er lekkasjene fra budsjettet

Dårligere råd for kommunene, to ukers ekstra pappaperm og én milliard til rassikring på norske veier. Her er budsjettlekkasjene til statsbudsjettet.

Finansminister Sigbjørn Johnsen

Tirsdag legger finansminister Sigbjørn Johnsen frem statsbudsjettet.

Foto: Morten Holm / Scanpix

NRK erfarer at landets kommuner får mer penger på neste års budsjett. Likevel mener Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) at kommunene vil måtte kutte.

Økte pensjonskostnader og flere pleietrengende spiser imidlertid opp mye av økningen

Penger til barnehager skal ikke lenger være øremerket men heller legges inn som en del av kommunenes rammeoverføringer.

Pensjonister og rikinger

Ifølge opplegget regjeringen sendte på høring i vår, skal pensjonister med inntekt på over 280.000 kroner betale mer skatt.

I det endelige forslaget i neste års statsbudsjett, er denne inntektsgrensen hevet litt. Regjeringsforslaget gir en av tre pensjonister økt skatt.

– Det er de som har hatt høye inntekter i form av å være leger, ingeniører eller stortingsrepresentanter for den saks skyld, mens folk med vanlige inntekter vil få uendret eller lavere skatt, sier Torgeir Micaelsen (Ap), leder for finanskomiteen.

Finansminister Sigbjørn Johnsen har også varslet økt skatt på de største formuene, mens de som har minst slipper billigere unna.

Det betyr at de som sitter på den største rikdommen må forberede seg på å betale en litt større andel av formuen i skatt.

– Vi vil jobbe videre med å øke fordelingseffekten, og det betyr nødvendigvis at de med små formuer må få noe lettelse, og det betyr at vi må skattelegge større formuer noe mer, sier Johnsen.'

Sparer på asyl – gir til Slottet

LES: Sparer på asyl – gir til Slottet

Regjeringen regner med å spare 2,5 milliarder kroner på strengere asylpolitikk. Blant dem som får litt ekstra i 2011 er kongefamilien.

Riktignok vil ikke administrasjonsminister Rigmor Aasrud (Ap) avsløre om kongeparet får økt apanasje, men mandag sier hun til TV 2 at statsbudsjettet inneholder en ekstra pott for å reparere taket på Slottet.

– Vi bidrar med 112,6 millioner kroner til taket så vi kan ta vare på bygningskonstruksjonen, sier statsråden. I tillegg sier hun at bedre isolasjon vil gi mindre behov for oppvarming.

Når noen poster økes, er det andre som må bli mindre, og statsminister Jens Stoltenberg (Ap) sier noe av innsparingen kommer som et resultat av at asylpolitikken er blitt strengere.

– Fra å ha fått inn over 18.000 ubegrunnede asylsøknader, er vi i ferd med å komme ned i 10.000 slike søknader, sier Stoltenberg. Dette vil spare staten for 2,5 milliarder kroner. Likevel sier statsministeren at økonomi ikke er et argument for en strengere asylpolitikk, sier Stoltenberg til NTB.

– Først og fremst er det riktig å være konsekvent og rettferdig, fordi de som skal få bli er de som trenger beskyttelse, mens de som ikke trenger beskyttelse ikke skal få opphold.

Forsinket veivedlikehold

Det blir en økning i statsbudsjettet til drift og vedlikehold av veier. Opprustingen av norske veier blir likevel forsinket.

Årsaken er at kostnadene for drift og vedlikehold av norske veier har ”løpt fullstendig løpsk”, skriver de rødgrønne selv i en notat NRK har fått tilgang til.

Til tross for økning er det ikke nok penger i statsbudsjettet for neste år til å bedre vesentlig på forholdene.

Rassikring og kollektivsatsing

I neste års statsbudsjett bevilger regjeringen en milliard kroner til rassikring. Dermed overoppfyller den målet i Nasjonal transportplan om rassikring i statsbudsjettet .

Milliarden skal brukes på åtte igangsatte prosjekter og 11 nye.

– Det blir en milliard kroner til rassikring neste år. Jeg vet hva det vil si å måtte se like mye opp langs fjellsida som ned på veien, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp).

Staten gir 100 millioner kroner ekstra i belønning til byer som satser på kollektivtrafikk. Dermed utvides potten fra dagens 333 millioner kroner til 431 millioner.

Pengene skal brukes til å lokke de største byene til å satse på kollektivtrafikken og få ned privatbilismen.

– Det er tiltak som køprising, rushtidsavgift, kollektivfelt og parkeringsrestriksjoner, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Forebygging av livsstilssykdommer

Regjeringen tar krafttak for å forebygge livsstilssykdommer. Regjeringen bevilger 580 millioner kroner til samhandlingsreformen i kommunene over statsbudsjettet for 2011.

Selve samhandlingsreformen trer ikke i kraft før 2012, men allerede nå er det 115 ulike prosjekter som har fått støtte i 300 kommuner, og noen av dem på tvers av kommunegrensene.

Helseministeren flytter penger fra helsevesenet til kommunene for å forebygge livsstilssykdommer tidligere. Enkel trening og livsstilsendring skal forebygge blant annet fedme og diabetes.

Høyere utdanning blandt vinnerne

Høyere utdanning blir en av vinnerne i neste års statsbudsjett. Lærerutdanningen skal åpne for 400 nye studenter, til tross for at de ikke har greid å fylle alle plassene ved årets skolestart.

260 av de 400 nye plassane ved lærarutdanningen kommer i Oslo, Bergen og Trondheim

Pappaperm

Fedre skal få mer tid sammen med barna. I dag er fedrekvoten på 10 uker, men Regjeringen foreslår i neste års statsbudsjett å øke pappapermen til 12 uker.

En uke tas fra dagens felles permisjonskvote, mens en ny uke øremerkes far.

– Jeg tror mange fedre ønsker mer tid sammen med ungene, og så er det veldig bra for kvinners rettigheter i arbeidslivet, sier barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken (SV).

Domstolene får mer

Justisminister Knut Storberget blar opp 76 millioner kroner ekstra til norske domstoler for å forhindre at rettspleien skal bli en propp i strafferettskjeden.

– I tillegg til lønns- og prisstigningen øker vi domstolsbudsjettet med 76 millioner kroner. 36 millioner går til Gulating lagmannsrett i Bergen som bygger nytt tinghus. De resterende 40 millioner kronene går til generell drift av domstolene slik at de bedre skal bli i stand til å bygge ned restansene, sier justisminister Knut Storberget (Ap).

Bistand

Regjeringen kutter u-hjelpen neste år ved å redusere bevilgningene til én prosent av brutto nasjonalinntekt.

I årets budsjett er det bevilget 27,4 milliarder kroner til bistand. Dette beløpet utgjør 1,09 prosent av brutto nasjonalinntekt. Ved å gå ned til 1 prosent neste år sparer regjeringen inn nærmere en milliard kroner.

Bistandsminister Erik Solheim hevder imidlertid det ikke er et reelt kutt, men at det derimot er snakk om reduserte utgifter til opphold det første året for asylsøkere i Norge, som ligger under samme post.

Ikke gratis tannbehandling

Etter det NRK kjenner til kommer ikke regjeringen til å holde løftet sitt om å tilby gratis tannbehandling.

Etter det NRK erfarer kommer ikke staten til å dekke tannlegeregninger på mer enn 2.500 kroner.

Lærerløftet er utsatt

I valgkampen i fjor lovet SV-leder Krististin Halvorsen flere lærere i grunnskolen, men det blir ikke penger til flere lærere .

Det sa kunnskapsministeren da hun møtte blant andre lederen i Utdanningsforbundet Mimi Bjerkestrand.

Hun fikk imidlertid løfte om en forpliktende plan for læreropptrapping.

Kristin Halvorsen understreket på møtet at en opptrapping må skje på en god måte, slik at det ikke blir flere ufaglærte lærere i skolen.