NRK Meny
Normal

Her er krisepakken

Regjeringen mener tiltakene de presenterer i dag, skal gi 15.000 nye arbeidsplasser - samtidig som de tror flere enn fryktet, vil miste jobben i år.

Kristin Halvorsen
Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Her er hovedpunktene i regjeringens krisepakke:

 • Nye tiltak for 20 milliarder kroner.
 • Med andre endringer i statsbudsjettet, økes bruken av oljepenger i 2009 med 27 milliarder kroner.
 • Tiltakene skal ifølge regjeringens beregninger gi 15.000 flere arbeidsplasser ved utgangen av 2009.
 • Kommunene bevilges 6,4 milliarder kroner.
 • Kommunene får et vedlikeholdstilskudd på 4 milliarder kroner som skal gi full dekning for vedlikehold, rehabilitering og mindre investeringsprosjekter som kan ferdigstilles i 2009.
 • Øker de frie midlene til kommunene med 2 milliarder kroner.
 • 3,8 milliarder kroner til samferdsel.
 • Øker arbeidsmarkedstiltakene med 6000 plasser og oppretter 320 nye stillinger i NAV.
 • Utvider maksimalperiode med dagpenger under permittering fra 30 til 42 uker og reduserer arbeidsgivernes lønnsplikt fra 10 til 5 dager.
 • Lærlingetilskuddet økes.
 • Vil opprette 460 nye stillinger i politiet.
 • ENOVA styrkes med 1,2 milliarder kroner. Dette er en økning på 80 prosent. Les: Grønn profil på krisepakken
 • 5000 ladestasjoner for el-biler
 • 3,25 milliarder kroner foreslås til skattelette for næringslivet.
 • Regjeringen foreslår en ordning med konjunkturavhengig skattelette som vil tilføre minst 7 milliarder kroner til de mest utsatte bedriftene over to år. Forslaget innebærer at bedriftene får anledning til å tilbakeføre underskudd for årene 2008 og 2009 mot overskudd i de to foregående år.

Nullvekst og økt ledighet

Finansminister Kristin Halvorsen sa i sin tale at mens regjeringen i Nasjonalbudsjettet ventet en vekst i fastlandsøkonomien i år på i underkant av 2 prosent, tror de nå at 2009 blir et år med nullvekst.

Dessuten vil arbeidsledigheten øke. Regjeringen oppjusterer nå det antatte ledighetstallet og anslår at ledigheten i Norge vil være på rundt 4 prosent mot slutten av året.

Regjeringen ønsker også å øke bruken av oljepengene og hever den foreslåtte bruken fra 4 prosent av fondets verdi til 5,2 prosent.