Hopp til innhold

Her er budsjettlekkasjene

Klokken 10 legger finansminister Kristin Halvorsen frem regjeringens budsjett for neste år. Men det er allerede en del som har lekket fra regjeringens arbeid.

Kristin Halvorsen
Foto: Lise Åserud / Scanpix

Statsbudsjettet er regjeringens fremste styringsdokument.

Klokken 1000 går finansmininsteren på talerstolen i Stortinget og legge frem budsjettet som skal vise regjeringens satsing på de ulike feltene i millioner og milliarder.

Økonomer spår at statsbudsjettet for 2010 kommer til å bli litt strammere, men uten de helt store endringene i regjeringens pengebruk.

Noen kommende bevilgninger er allerede kjent:

Kommunene

Kommunenes samlede inntekter vil øke med 8 milliarder kroner, 2 milliarder mer enn tidligere anslått.

Skatt

Ifølge nyhetsbyrået ANB skal formueskatten skjerpes på boliger i byområder. Boligens markedsverdi skal i mye større grad enn tidligere legges til grunn, og dyre boliger i pressområder vil bli skattlagt hardere enn boliger i distriktene.

Helse og omsorg

Sykehjemsplasser: Regjeringen vil bevilge 1,3 milliarder kroner til rundt 2500 nye plasser i sykehjem eller omsorgsboliger. Avtroppende helse- og omsorgsminister understreker at det er en forutsetning at kommunene selv bidrar med en betydelig egenandel.

Med den foreslåtte bevilgningen sier statsminister Jens Stoltenberg at regjeringen er halvveis til målet om 12.000 nye plasser i sykehjem eller omsorgsboliger.

Han regner da inn tidligere bevilgninger til 1000 nye plasser på statsbudsjettet for 2008, 1000 nye plasser på statsbudsjettet for 2009, 1500 nye plasser i tiltakspakken fra i vinter, samt de 2500 plassene bevilgningen over neste års budsjett skal gi.

Rusomsorg: 20 millioner kroner bevilges til et rus-senter i Bergen.

Barnehage og skole

Videregående skole: Jens Stoltenberg har fortalt at det skal bevilges 58 millioner kroner til tiltak som skal redusere frafallet i videregående skoler.

Lekser
Foto: Bettina Brinkmann / Maxppp

SFO: Det er også klart at det blir to timer gratis SFO i uken fra og med høsten 2010, noe som vil koste 178 millioner kroner neste år.

Oppussing: Regjeringen vil tilby kommunene rentefrie lån på 2 milliarder kroner til oppussing av skolebygg.

Private barnehager: Regjeringen har lovet likeverdig behandling av offentlige og private barnehager innen fem år. Dette innebærer at statstilskuddet til private barnehager må økes med anslagsvis 200 millioner kroner neste år.

Forskning

Det loves penger til over 2500 nye studieplasser. Forskingsfondet får 140 millioner kroner til nytt utstyr. 300 millioner settes av til forskning på fornybar energi, karbonlagring og effektene av klimaendringene.

Forebygging

Friluftslivet og norske kommuner loves 240 millioner kroner til forebyggende helsearbeid, lover statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Dagfinn Sundsbø til NTB. Pengene er ikke tatt fra sykehusbudsjettet, lover han.

Millionene skal fordeles på 10 millioner kroner til forskning og oppfølging, mens de resterende 230 millionene skal fordeles blant norske kommuner. De er ikke øremerket, men kommunene må rapportere tilbake hvordan midlene er brukt.

Hittil i år er 2600 nordmenn døde av inaktivitet, ifølge Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO), og undersøkelser viser at mange norske barn tilbringer over 40 timer i uken foran TV eller datamaskin.

Bistand

Det blir satt av 26,2 milliarder kroner til bistand i 2010.

Det er det samme beløpet som i budsjettet for i år, men det er en prosentvis økningi forhold til Norges bruttonasjonalinntekt.

Miljø

I statsbudsjettet for 2010 vil regjeringen bevilge 100 millioner kroner til ny satsing for å hjelpe frem ny miljøteknologi og skape grønne arbeidsplasser.

De 100 millionene skal i hovedsak gå til Innovasjon Norge.

Næringsliv

Direktør for næringspolitikk i NHO Petter H. Brubakk er fornøyd med at regjeringen vil ha en samlet ekstrabevilgning på 1,2 milliarder kroner til Innovasjon Norge i statsbudsjettet for 2010.

Det er også planer om å øke Energifondet med fem milliarder kroner.

Oljevern

Det blir 200 millioner kroner mer til oljevern.

Asylpolitikk

Politi-illustrasjon
Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

150 millioner kroner bevilges til økt grensekontroll og mer effektiv avklaring av asylsøkeres identitet.

Justis

Regjeringen vil øke opptaket av nye politistudenter neste år fra 552 til 720. Dette koster rundt 40 millioner kroner.

Det vil også bli en ny Politihøgskole i Vestfold.

Politiet i Bergen og Oslo skal doble helgebemanningen som følge av 1,3 milliarder ferske budsjettkroner.

Økningen skal gi 1100 flere årsverk fra 2008 til 2010. Det inkluderer ekstraårsverk som følge av økt arbeidstid.

Distrikt

For å utjevne prisforskjeller, vil regjeringen gi 20 millioner kroner til utjevningsordningen for billigere bensin til distriktene.

Regjeringen vil også gi 100 millioner til bredbåndutbygging i distriktene.

Kultur

Operaen i Oslo
Foto: Atle Markeng / NRK

I valgkampen gikk kulturminister Trond Giske ut og kunngjorde at dersom Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ville få fortsette å regjere etter valget, skulle kulturbudsjettet for 2010 økes med ytterligere 750 millioner kroner.

En måned etter valgseieren og kort tid før statsbudsjettet legges frem, kan Giske glede kultur-Norge med en sterk orkestersatsing, skriver Aftenposten:

 • Nord-Norske Opera og Symfoniorkester får 10,2 millioner kroner mer neste år.
 • Harmonien i Bergen får 11,9 millioner mer.
 • Stavanger Symfoniorkester 6,6 millioner kroner mer.
 • Oslo-Filharmonien får ytterligere 10 millioner kroner til 117,9 millioner.
 • Trondheim Symfoniorkester 7,2 millioner mer.
 • Kristiansand Symfoniorkester får ytterligere 1,8 millioner.
 • Det Norske Blåseensemble 1,3 millioner mer.
 • Operaen i Bergen 7,2 millioner kroner mer.
 • Kristiansund Operaen får en million ekstra.
 • Østfold Operaen får også en million mer.
 • Oscarsborg Operaen er for første gang på statsbudsjettet og får en million kroner.
 • Nordfjord Operaen får 500.000 kroner mer.
 • Opera Sør får også 500.000 kroner mer.
 • Det samme gjør Steinvik Operaen.
 • Kulturskolene får en økning på 40 millioner kroner.
 • Den kulturelle eldrespaserstokken får 10 millioner kroner mer.
 • Folkemusikkscenen i Oslo får også ti millioner kroner mer neste år.
 • Det gis 58 millioner kroner mer til bibliotekene.
 • Det er dessuten ventet at det blir bevilget et betydelig beløp til norsk film.

Den uttalte målsettingen for den rødgrønne regjeringen er at én prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur innen 2014.

Lisensen

Alexander Rybak
Foto: DMITRY KOSTYUKOV / AFP

Ifølge Dagbladet vil ikke regjeringen heve lisensen for å finansiere den internasjonale finalen i Melodi Grand Prix.

Etter at Alexander Rybak vant finalen i Moskva i mai, og NRK regnet på hvor mye avviklingen av den internasjonale finalen vil koste i Norge, ba NRK om rundt 60 millioner kroner i økte lisensinntekter.

Regjeringen skal ha åpnet for å heve lisensen med 99 kroner i statsbudsjettet, men avviser helt en økning til skal finansiere finalen.