- Vi handler kraftigst av alle

Norges økonomi vil krympe i 2009. Regjeringen bruker 9,5 milliarder kroner mer av oljepengene i revidert budsjett for å dempe veksten i ledigheten.

Video nsps_upload_2009_5_15_11_40_47_827.JPG
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Fasiten fra revidert nasjonalbudsjett viser at det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet økes med 9,5 milliarder kroner ekstra i forhold til Stortingets behandling av Regjeringens tiltakspakke 12. februar.

Norge går i minus i 2009

- Det er et stykke igjen til vi kan friskmelde finansmarkedet, sier Kristin Halvorsen på pressekonferansen fra regjeringskvartalet.

- Det er mer dramatisk i andre land enn i Norge, men vi regner likevel med at økonomien i Norge vil krympe med 1 prosent i 2009, sier Kristin Halvorsen.

Hun mener at Norge er verdensmester i krisehåndtering, og handler kraftigst av alle land bortsett fra Storbritannia for å bekjempe ledighet og å få bukt med finanskrisen.

- Vi handler kraftigst av alle land i forhold til hvor store problemer Norge har som følge av finanskrisa. Det er ingen land som bekjemper virkninga av finanskrisa så offensivt som det Norge gjør, sier Halvorsen.

Det er en oppfatning opposisjonen ikke deler. Ikke uventet er Regjeringens politiske motstandere sterkt kritisk til regjeringens reviderte budsjett.

- Regjeringen har resignert

Høyres finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner mener Regjeringen er arrogant , og gjør for lite for å bekjempe den økende arbeidsledigheten i revidert budsjett.

- Her er det ingen nye tiltak, og det virker som om regjeringen har resignert totalt, sier Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann Ulf Leirstein til NRK.

Bruker 5,7 prosent av oljeavkastningen

Utgiftene foreslås økt med til sammen 3,9 milliarder kroner og inntektene redusert med til sammen 4,7 milliarder kroner

Samlet bruker regjeringen nesten 130 milliarder kroner fra oljeinntektene, det tilsvarer 5,7 prosent av forventet avkastning fra oljefondet, nesten to prosent høyere enn den forventede realavkastningen på 4 prosent.

I sine nye prognoser regner regjeringen med at arbeidsledigheten
vil nå 3,75 prosent av arbeidsstyrken i år, og opp imot 4,75
prosent neste år. Det vil si rundt 120.000 ledige.

Kontantstøtte til Posten

Kommunene er en av budsjettvinnerne og får 1 milliard kroner ekstra i økte rammeoverføringer.

Innovasjon Norge får mer penger via den såkalte lavrisikolåneordningen, som utvides fra 2,5 til 3,5 millarder kroner.

Posten merker nedgangskonjunkturene kraftig og tjener ikke nok penger til å utføre sine pålagte oppgaver for ulønnsomme tjenester. Regjeringen trår derfor til med 518 millioner kroner i kontantstøtte til Posten, som skal gå til kjøp av ulønnsomme post- og banktjenester.

Det bevilges ekstra penger til arbeidsmarkedstiltak med 1000 tiltaksplasser i gjennomsnitt for 2009.

100 millioner til fjerning av skipsvrak

Asyl- og flyktningemottakene får økte bevilgninger til driften med 201,5 millioner kroner.

Regjeringen vil etablere 3000 ekstra studieplasser på landets universiteter og høyskoler gjennom nye bevilgninger i revidert budsjett. I tillegg kommer 800 flere plasser ved desentralisert utdanning og om lag 400 flere plasser ved fagskoler.

Regjeringen foreslår at det bevilges 99,8 millioner kroner til fjerning av skipsvrak. 81,5 millioner er øremerket fjerning av krysseren "Murmansk", mens 8,2 millioner kroner skal gå til forberedelser for fjerning av ubåtvraket U-864 utenfor Fedje.

Alle endringene i Revidert nasjonalbudsjett 2009 finner du her , på finansdepartementets nettsider.