Normal

Helse Sør-Øst kutter investeringene

Pengemangel gjør at Helse Sør-Øst kutter investeringene i år med 20 prosent. Kuttene gjelder allerede fra denne måneden.

Sjukehotellet

Striden rundt sykehotellet ved Rikshospitalet har knapt lagt seg, før Helse Sør-Øst nå må kutte i investeringene.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Sykehusene må dermed utsette innkjøp av nytt utstyr og oppussing av sykehusene.

Pengemangelen skyldes at sykehusene har brukt mer penger enn de har, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst, Atle Brynestad.

- Årsaken til at vi holder tilbake ca 20 prosent av likviditeten, er at vi har brukt mer penger enn vi har, sier Brynestad til NRK.

Inndrar 300 millioner

Med bråket rundt bygging av sykehotellet på Rikshospitalet friskt i minne, må Helse Sør-Øst nå slutte å bruke penger de ikke har.

De inndrar 300 millioner kroner av sykehusenes investeringsmidler for 2008. Sykehusene må dermed utsette innkjøp av nytt utstyr og oppgradering av operasjonssaler.

Direktør ved Aker Universitetssykehus, Hulda Gunnlaugsdottir sier at investeringskuttene gjør at de vil jobbe mindre effektivt.

Og det er først og fremst de ansatte som rammes av kuttene.

- Jeg tror ikke pasientene vil merke så mye til kuttene, men personalet vil merke det når de ikke får nytt etterlengtet utstyr som kunne bedret arbeidsforholdene på operasjonsstuene og poliklinikkene.

Deler regningen likt

Kuttene fordeles likt over alle sykehusene. Gunnlaugsdottir mener det er urettferdig å dele regningen likt, ettersom de ikke har brukt for mye penger.

- Det oppleves urimelig, og kan være meget demotiverende for personalet. Vi har vært i økonomisk balanse i fem år. Våre investeringer er prioritert slik at vi kan fortsette å ha en god økonomisk kontroll, sier Gunnlaugsdottir.

Viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst, Atle Brynestad sier at de fordeler pengene likt, og at de derfor inndrar dem likt også.

Låner mer penger

De tar ikke hensyn til om sykehusene har brukt mer penger enn de skal, og heller ikke til hvilke sykehus som trenger pengene mest.

- Dette er såkalte generelle investeringsmidler. Vi har ikke tatt hensyn til om sykehusene trenger disse pengene til investeringer eller ikke, sier Brynestad.

Helse Sør-Øst har søkt departementet om 450 millioner kroner i økt driftskreditt, og prøver dermed å løse problemet ved å låne mer penger. Uten økt driftskreditt er det usikkert om sykehusene får tilbake pengene til å investere i nytt utstyr.

- Da kan det hende at vi må bruke disse 300 millionene til å dekke overforbruket, sier Brynestad.