NRK Meny
Normal

- Ikke gi bort ostetollen, ber bøndene

Melkebøndene ber europaminister Vidar Helgesen om ikke å droppe ostetollen som Norge innførte fra nyttår til heftige protester fra EU. Tirsdag skal Helgesen til Brussel, og bøndene frykter at han skal «gi bort» hele tollen.

Franske oster på marked i Halles de Lyon, Lyon

Striden om ostetollen har rast siden den rødgrønne regjeringen innførte nye tollsatser fra årsskiftet. Motstanderne sier ost blir dyrere og at Norge bygger seg inne bak en tollmur. Tilhengerne sier ostetollen sikrer norsk landbruksproduksjon.

Foto: ROBERT PRATTA / Reuters

Nils Bjørke

Nils Bjørke er selv melkebonde og leder i Norges Bondelag.

Foto: vegard Grøtt / NTB scanpix

I helga kom meldingen om at den nye regjeringen setter fart i arbeidet med å droppe ostetollen. Det skjedde samtidig som at Europa-minister Vidar Helgesen kunngjorde at han tenker å kunngjøre dette når han tirsdag drar til sitt første møte i EØS-rådet i EU-hovedstaden Brussel.

Norges Bondelag ble svært overrasket over dette, ettersom landbruksminister Sylvi Listhaug i Stortinget sist onsdag sa at «vi tar oss tid til en forsvarlig saksbehandling før endelig beslutning blir tatt».

– Vi er svært skuffet og overrasket, sier lederen i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke til NRK mandag formiddag.

Han er på vei til Oslo og et hastemøte som er kommet i stand med Helgesen før statsråden flyr til Brussel.

Null dialog

Overraskelsen til Bjørke og Bondelaget bygger på at det ikke har vært noen dialog om dette.

– Ostetollen er helt avgjørende for norsk matproduksjon, sier Bjørke.

Han peker på at endringen i tollsatsene var helt sentrale i jordbruksoppgjøret i fjor. Da fikk bøndene 23 øre ekstra for melka per liter. Høyere tollmurer var nødvendig for at norske bønder da ikke skulle prise seg helt ut.

Det førte til kraftige protester fra EU, som mener Norge opptrer proteksjonistisk.

Bytter ost med fisk?

Sylvi Listhaug på gårdsbesøk

Landbruksminister Sylvi Listhaug sa sist uke regjeringen skal ta seg tid til forsvarlig saksbehandling før beslutning om ostetollen blir tatt. Her er hun på besøk i fjøset hos Aksel Stokke i Skogn.

Foto: Ned Alley / NTB scanpix

– Vi ønsker en aktiv politikk overfor EU, Men nå frykter vi at Helgesen og regjeringen nå skal gi bort hele ostetollen til EU. Det er uforståelig for oss at Helgesen vil gi fra oss den fordelen vi her sitter på, sier Bjørke.

Andre spekulerer i at Helgesen vil legge ostetollen på bordet i EØS-utvalget og bruke den i forhandlingene om økt adgang for norsk fisk på den store EU-markedet.

Helgesen slapp nyheten om at han ville varsle om Norges nye holdning og planene om å endre ostetollen på et møte i Stortingets Europa-utvalg fredag.

– Da ba vi umiddelbart om et hastemøte med statsråden, sier Nils Bjørke som selv er melkebonde på Voss.

Han sier bøndene ikke er informert om hva tollendringene skal være, og næringen var heller ikke varslet på forhånd om at regjeringen ville melde
dette til EU.

«Knefall for EU»

I møtet mandag ettermiddag skal Bjørke forsøke å få greie på hva som ligger bak den overraskende vendingen i saken og den hastepregede framgangsmåten, særlig sett i lys av Listhaugs svar i Stortingets spørretime sist uke.

Bjørke vil informere om hva tollvernet betyr for landbruket og for matindustrien i Norge.

– Vi opplever det som at Høyre og Fremskrittspartiet nå gjør knefall for EU.
For å blidgjøre sine venner i Brussel er de villige til å ofre norsk matproduksjon. Det kan vi ikke akseptere, sier Bjørke til NTB.

– Taper 50 000

Norges Bondelag publiserer søndag en rapport fra en melkebonde som opplyser at han vil tape over 50 000 kroner i året dersom regjeringen reverserer ostetollen som ble innført 1. januar i år.

– Jeg og mine kollegaer har rett og slett ikke råd til dette. Ostetollen burde være dobbelt så høy. Statsråd Helgesen får stikke fingeren i jorda og innse hvem han skal jobbe for. Da bør han velge norsk næringsliv, ikke EU, sier melkebonde Ivar Eikeland fra Bjelland i Marnardal til NTB.

Politiske samtaler

Vidar Helgesen

Europaminister Vidar Helgesen slapp nyheten om at han allerede tirsdag skal snakke til EU om ostetollen rett før helga.

Foto: Nejad, Arash A. / NTB scanpix

I Brussel skal Helgesen tirsdag delta på det halvårlige møtet i EØS-rådet. Han skal også ha politisk dialog med EU om utenrikspolitiske spørsmål, ifølge en pressemelding. EU har lenge uttalt seg kritisk til den norske ostetollen.

Overfor NRK fastholder Helgesen at ostetollen blir et tema når han møter EU-representanter tirsdag.

– Hvorfor tar Regjeringen opp ostetoll som tema når det egentlig er en del av WTO-forhandlingene og ikke er en del av EØS-avtalen?

– Regjeringen vet at EU vil spørre om ostetoll, derfor er det viktig å fortelle hvor regjeringen står i saken, svarer Utenriksdepartementet en sms til NRK.

Helgesens holdning og mål er å endre tollregimet, men det understrekes samtidig at det vil kreve tid og prosess.

Flertall for omlegging

Turen er hans første til EU-hovedstaden etter at han ble statsråd 16. oktober med ansvar for samordning av EØS-saker og forholdet til EU.

Partiene i den nye regjeringen har i lang tid erklært at de er motstander av de nye tollsatsene. Både Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har sagt at de ønsker å reversere tollomleggingen, som de rødgrønne sto bak.

Det betyr at det er flertall i det nye Stortinget for en endring. Kristelig Folkeparti vil beholde dagens tollordning.

De økte tollsatsene på ost og kjøtt er en del av pakka rundt jordbruksoppgjøret, og den løper ut våren 2014.