- Nytt oljefunn bør lette presset på Vesterålen

– Nytt Statoil-funn i Canada bør gi mindre press på Lofoten og Vesterålen, sier Zero-leder, Marius Holm. Han tror funnet gjør det enklere for den nye regjeringen å si nei til oljeutvinning i nord.

Ti år og over en milliard har vært brukt på utredninger av oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen.

Ti år og over en milliard har vært brukt på utredninger av oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

I går ble det kjent at Statoil har gjort et nytt stort funn av olje utenfor kysten av Canada. Funnet er det største statoilopererte oljefunnet utenfor Norge noensinne

– Det bør bli en enklere beslutning for politikerne å si nei til oljeutvinning utenfor Vesterålen og Lofoten, når Statoil gjør så mange, store funn andre steder, sier Marius Holm, leder i miljøstiftelsen Zero.

Marius Holm

Marius Holm, leder i Zero.

Foto: Sara Johannessen / Scanpix

- Svekker argumentene for Lofoten-utbygging

I Zero har de tro på at de siste funnene utenfor kysten av Newfoundland vil bli et viktig argument mot oljeleting og - utvinning utenfor Vesterålen, Lofoten og Senja.

– I praksis er det nå uinteressant å åpne Lofoten og Vesterålen fra et rent forretningsmessig synspunkt. Men det bør selvsagt ikke være avgjørende. Det bør være en helhetlig miljøpolitisk vurdering som ligger til grunn for hvordan man håndterer Lofoten og Vesterålen, sier Zero-leder Holm.

– Men hvis man tenker i kroner og ører er det vel et godt argument?

– Ja, når man skal veie ulike interesser opp mot hverandre og den økonomiske interessen klart er svekket, da blir det en enklere beslutning for politikerne.

– Tror du det blir et Vesterålen - Lofoten -kompromiss nå?

– Det er jeg ganske sikker på at de gjør når det er så lite behov for nye funn på norsk sokkel så vil ikke noen partier sette sjansen til regjeringsmakt på spill for en såpass upopulær beslutning.

– Vi trenger Lofoten

I Statoil er de uenige i analysene til Zero. Der ser de ingen av de siste store oljefunnene som et argument mot å bremse leting og utvinning av olje utenfor Lofoten og Vesterålen.

– Vi er avhengig av å lete og finne mer oljeressurser for å møte verdens etterspørsel etter olje, sier pressetalsmann i Statoil, Bård Glad Pedersen.

– Og da trenger man også Lofoten og Vesterålen?

–Ja, vi har pekt på at det er et område der man bør gå i gang med konsekvensutredning, der er vårt standpunkt kjent og klart. Det har betyding for den langsiktige utviklingen på norsk sokkel i en periode da produksjonen her vil falle. Det er viktig at vi gjør funn både i Norge og i utlandet for å opprettholde produksjonen og forsyne verden med den energi som trengs, sier Pedersen.

– Men hvis vi tenkter kort sikt, fire til fem år, er behovet mindre for Lofoten og Vesterålen når dere finner mer ute?

– Det er for tidlig å si når det kan bli produksjon på feltet i Kanada hvis vi lykkes med utbygging der, men at det er etter 2020 er helt sikkert. Det å fortsette letevirksomhet nå er nødvendig for at vi også skal klare å opprettholde produksjonen i flere ti år fremover.