Hopp til innhold

– Store utfordringer venter

– Vi har bestått prøvene finanskrisen har satt oss på så langt, sier finansminister Kristin Halvorsen. Men hun advarer mot å tro at utfordringene er over.

Kristin Halvorsen
Foto: Jon-Michael Josefsen / Scanpix

I sin finanstale da statsbudsjettet for neste år ble lagt frem i dag, snakket Halvorsen om utfordringene finanskrisen har ført til.

– Har arbeidet på spreng

– Vi har arbeidet på spreng for å finne riktige tiltak til riktig tid. Ingen land i Europa har nå lavere ledighet enn Norge. Men det er fortsatt store utfordringer som venter, sa hun.

– Selv om mange mennesker i Norge ikke har blitt rammet av de dårlige tidene, men tvert imot fått bedret som kjøpekraft, er noen sektorer fortsatt utsatt. Det gjelder først og fremst eksportnæringene, pekte Halvorsen på.

Regjeringens budsjett for neste år innebærer et underskudd som er på 44 milliarder mer enn forventet.

Det har blant andre sjeføkonom i Nordea, Steinar Juel, kritisert. Han mener regjeringen bruker for mye oljepenger, og at dette vil føre til at renten settes opp mer en forutsatt.

Slo tilbake mot penge-kritikk

Men Kristin Halvorsen selv mener ikke regjeringens fot på gassen er for tung.

– Altfor ofte har handlingsregelen blitt fremstilt som en regel som skal hindre bruk av oljepenger. Slik er det ikke, sier hun.

– Regelen åpner for å ta hensyn til den økonomiske situasjonen, ved å bruke mindre enn forventet når det er høy aktivitet og mer i nedgangstider. Det er nettopp det vi har gjort, slo hun fast.

Også opposisjonen står i kø for å refse regjeringens pengebruk.

– Regjeringen bruker mer penger enn til og med Fremskrittspartiet noen gang har foreslått å bruke, sier Ulf Leirstein (Frp), som er fraksjonsleder i Finanskomiteen.

Departementenes utgifter - i milliarder: (2009-tall fra revidert budsjett)

Departementenes utgifter
-  i milliarder kroner
Helse- og omsorgsdep.


106,7


- 2,9 prosent
fra 2009  

Kommunal- og regional-
departementet

96,3

+ 17,3

Kunnskapsdepartem.

 68,9

- 3,9

Finansdepartementet

 45,0

- 49,4

Forsvarsdepartementet

34,9

+ 4,4

Arbeid/ inklud. dep.

34,7

+ 12,5

Utenriksdepartementet

34,3

+ 9,6

Samferdselsdep.

27,1

- 3,1

Barn og likest. dep.

24,3 

+ 3,9

Justis- og politidep.

21,4

 + 8,1  

Fornyings- og admin. 

19,1

+ 12,5

Landbruks- og matdep.

15,7

+ 3,8

 Olje og energidep.

 11,7

- 20,6

Kultur- og kirkedep.

9,3 

+ 9,3

Nærings- og handelsd.

6,0 

+ 2,4

Fiskeri og kystdep.

4,8

+ 25,2

Miljøverndepartementet

4,3

+ 4,1