NRK Meny
Normal

Gruveselskap ut av oljefondet

Det sørafrikanske selskapet DRD Gold Limited er utestengt fra oljefondet fordi selskapet bidrar til omfattende miljøforurensning i Papua Ny Guinea.

Oljepenger
Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Det er Finansdepartementet som har stengt ute det sørafrikanske selskapet fra Statens pensjonsfond – Utland etter anbefaling fra Etikkrådet for fondet.

Rådet mener at oljefondet kan være med på å bidra til alvorlige miljøskader.

Fare for liv og helse

- Dette er andre gang Etikkrådet anbefalerutelukkelse av et selskap på bakgrunn av miljøkriteriet i de etiske retningslinjene for oljefonder. Det å utelukke et selskap fra fondet er et uttrykk for at vi ikke vil medvirke til grovt uetisk aktivitet på ulike områder. DRD Gold påfører miljøet alvorlige skader som en direkte følge av sin drift. Et slikt selskap kan ikke fondet ha eierandeler i, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Bakgrunnen er DRD Golds eierskap i Emperor Mines Limited. Dette selskapet driver gullgruven Tolukuma på Papua Ny Guinea og hver eneste dag slipper denne gruven ut 430 tonn avgangsmasser i et naturlig elvesystem.

- Selskapet slipper avfall og avgangsmassene som inneholder farlige tungmetaller rett ut i naturlige elvesystem. Dette er en form for elvedeponering som er internasjonalt ansett som uakseptabelt, og som vi ikek vil medvirke til, sier Halvorsen.

Tungmetaller hun snakker om er spesielt kvikksølv, kadmium, krom, arsen, nikkel og bly, og ifølge etikkrådet er det fare for lokalbefolkningens liv og helse.

Fire millioner kroner

I Etikkrådets anbefaling heter det blant annet:

”Etter rådets vurdering er selskapets praksis med elvedeponering et brudd på internasjonale normer, og det kan reises spørsmål om selskapet også bryter med nasjonale miljøkrav. Rådet anser at selskapet i mange år har hatt kunnskap om de alvorlige helse- og miljøskader selskapets virksomhet har medført, men på tross av dette unnlatt å iverksette tiltak for å redusere skadevirkningene. Med de planer som selskapet har lagt frem om planlagte investeringer og utvidelse av produksjonen, er det grunn til å tro at selskapets uakseptable praksis vil fortsette i fremtiden.”

Finansdepartementet ba Norges Bank sent i januar om å selge seg ned i selskapet. Dette er nå gjennomført.

Oljefondet hadde ved nyttår en samlet investering i selskapet på fire millioner kroner.

- Av hensyn til gjennomføringen av nedsalget blir beslutningen offentliggjort i etterkant, opplyser Finansdepartementet.

Hør hele radioreportasjen: Oljefondet stenger gruveselskap ute (Reporter: Eivind Molde)