Griper ikke inn mot Alaska-planer

Regjeringen ser ikke noe grunnlag for å gripe inn mot StatoilHydros planer om å lete etter olje i et havområde utenfor Alaska.

Liv Monica Stubholdt

Statssekretær Liv Monica Bargem Stubholt i Olje- og energidepartementet sier at regjeringen ikke kommer til å blande seg inn i StatoilHydros Alaska-planer.

Foto: Tore Berntsen / Tore Berntsen.

StatoilHydro skal lete etter olje på 16 blokker i Chukchi-havet utenfor Alaska. Miljøvernorganisasjoner er svært kritiske til at selskapet engasjerer seg i det miljøvernerne betegner som et utsatt arktisk område.

I Dagsavisen fredag ba USAs største miljøvernorganisasjon, Sierra Club, regjeringen gripe inn mot StatoilHydro. Det blir avvist av statssekretær Liv Monica Stubholt (Sp) i Olje- og energidepartementet.

Blander seg ikke inn

Regjeringen sier i dag ikke noe grunnlag for å gripe inn som eier, sier Stubholt til NTB. Hun legger vekt på at StatoilHydro har gitt klart uttrykk for at de vil gå inn i en grundig dialog med grupper som representerer miljø-, fiskeri- og urfolksinteresser.

Les også: Sterkt kritisk til StatoilHydro

- Høye miljøkrav

- Vi forutsetter og forventer at StatoilHydro etterlever de høye miljøkravene de har satt for egen virksomhet uansett hvor det er i verden, sier Stubholt. Hun er ikke overrasket over kritikken, særlig fra miljøorganisasjonen WWF. WWF har jo slått til lyd for et helt generelt moratorium for all petroleumsvirksomhet i nordområdene. Det er en innfallsvinkel vi ikke vil følge, sier Stubholt.