NRK Meny
Normal

Google vil sikre et fritt internett

(DN.no) Nytt verktøy lar brukerne finne begrensninger hos nettleverandøren.

Google ønsker ifølge dem selv et fritt og nøytralt Internett, der alle har fri tilgang til alt innhold på nettet.

Både internasjonalt og i Norge har det pågått en diskusjon rundt det som kalles "nettnøytralitet", det vil si om bredbåndsleverandører skal kunne prioritere bestemte typer trafikk eller innhold fremfor annet. Det kan for eksempel skje ved at video-/nett-tv-trafikk fra betalende innholdsleverandører prioriteres, og får mulighet for høyere kvalitet enn annen trafikk, eller at fildelingstrafikk blokkeres eller gis begrenset båndbredde.

NIX-debatten i Norge

I Norge pågikk en diskusjon om nettnøytralitet ifjor, da Telenor trakk seg fra nettverkssamarbeidet NIX, og ønsket å gå for en forretningsmodell hvor de kunne kreve penger fra innholdsleverandører som bruker Telenor-nettet til sine tjenester.

Google sier nå ifølge nettstedet The Register at de utvikler verktøy som gjør det mulig for sluttbrukerne å bedre forstå hva som skjer med internett-forbindelsen, slik at brukerne selv skal kunne avsløre uønsket blokkering eller trafikkprioritering.

Nøytralitet viktig for innovasjon

- Hvis et land ikke har nøytrale nettverk, vil dette gå ut over innovasjonen hos applikasjonsutviklerne, sier Richard Witt hos Google til The Register. Han mener både forbrukerne og myndighetene bør gå sammen for å kjempe for nettnøytralitet.

Witt ville ikke si når denne typen verktøy vil være tilgjengelige, eller hvordan de vil fungere. Han sier imidlertid at Googles utviklere har begynt å jobbe med dette prosjektet for en tid tilbake.

- Hvis bredbåndsleverandørene ikke vil fortelle deg nøyaktig hva som skjer i deres nettverk, så ønsker vi å gi brukerne mulighet til å finne ut dette på egen hånd, fortalte Witt.

Vil ha nøytralitet i Norge

Post- og teletilsynet (PT) presenterte i mai forslag til prinsipper som skal sikre nettnøytralitet i Norge.

PT ønsket med dette forslaget å starte en dialog med internett-tilbydere, innholdsleverandører og forbrukermyndigheter for å finne ut hva bransjen må gjøre i fellesskap for å sikre nettnøytraliteten. Målet med nettnøytralitet er å sikre at Internett utgjør en åpen og ikkediskriminerende plattform for alle former for kommunikasjon og innholdsdistribusjon, står det i rapporten.

Du finner hele PTs rapport her .