Hopp til innhold

Gjør hedgefond lovlig

Regjeringen går i dag inn for at det skal bli lov å etablere og markedsføre såkalte hedgefond i Norge.

Finansminister Kristin Halvorsen
Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Regjeringen mener at det er best både for privatkunder og finansbransjen at det åpnes for hedgefond i Norge.

Og det kan innebære at selskaper som Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som i dag driver hedgefond i Irland, flyttet hedgefondene sine til Norge. Hittil har ikke dette vært tillatt.

Hedgefond er fond som som forvaltes på en mer fleksibel måte enn vanlige verdipapirfond. Typisk er målet å oppnå positiv avkastning i gode og dårlige tider ved å bruke alternative investeringsstrategier.

Enorme kriser har gitt dårlig rykte

Men hedgefond har også, med rette eller urette, fått et svært dårlig rykte, fordi enkelte hegdefond med fleksible investeringsstrategier har satset enorme beløp på veddemål som i verste fall har veltet fondet.

Den mest kjente krisen var i selskapet Long Term Capital Management, som tapte mer enn 20 milliarder kroner på et mislykket valutaveddemål i 1998, og la inn årene i 2000.

En annen er hedgefondet til Amaranth Advisors, som tapte 30 milliarder kroner på et veddemål om gasspriser i 2006.

Alternativ for de som ønsker mindre risiko

Hedgefondforvalter Peter Warren viser til at hedgefond er mindre risikabelt enn vanlige aksjefond, og et alternativ for dem som ønsker å spre risikoen.

Mens et aksjefond sitter investert i aksjer både i oppgangs- og nedgangstider, kan hedgefond i nedgangstider sette penger i mindre risikable produkter, som for enksempel pengemarkedsfond eller bankinnskudd.

- Det er 10 000 hedgefond i verden, og det er 27 hedgefond som er gått dukken gjennom historien. Hvis du sammenligner det med aksjemarkedet gikk nesten alle selskapene på en hel børs dukken i Tyskland etter IT-bølgen i 2000, sier Warren til NRK.

Må tas med en klype salt

Førsteamanuensis i økonomi og finans Steen Koekebakker ved Universitetet i Agder sier til NRK at han mener at småsparere ikke nødvendigvis vil være tjent med hedgefondprodukter - fordi han mener kostnadene ved produktene er for høye.

- Folk har ikke mulighet til å forstå

Rådgiver Bjørnar Eilertsen i Forbrukerrådet mener at produktene er umulig å forstå for forbrukerne, og Forbrukerrådet tolker det derfor slik at produktene ikke vil være lovlig å selge til privatpersoner på linje med såkalte strukturerte produkter.

Kredittilsynet la nylig frem nye forskrifter som i praksis stanser salget av kompliserte spareprodukter til privatpersoner.

Statsekretær Ole Morten Geving i Finansdepartementet sier imidlertid at norsk kontroll gir bedre oversikt, og ryddigere forhold på det norske verdipapirhandelmarkedet