NRK Meny
Normal

Gjelda kveler Norske Skog

Frykten for konkurs i Norske Skog øker på grunn av stor gjeld, mener flere analytikere som har vurdert gjeldssituasjonen i selskapet.

Konsernsjef Christian Rynning Tønnesen og investor Ove Gusevik

Konsernsjef Christian Rynning Tønnesen er fortsatt uenige med investor Ove Gusevik om oppskriften til suksess for Norske Skog. Her fra da regnskapet ble presentert fjerde kvartal 7. februar.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Dette bekrefter hva investortrioen Petter Stordalen, Øystein Stray Spetalen og Ove Gusevik sier, nemlig at fabrikker må selges for å få gjelda ned.

- Hvis selskapet fortsetter på det samme løpet som i dag, er konkurs-sannsynligheten svært reell, sier kredittanalytiker Håkon Teigland i DnB NOR Markets.

Av en totalgjeld på 16 milliarder kroner, forfaller 10,5 milliarder til betaling de nærmeste fire årene.

Ingen frykt hos Norske Skog

Kommunikasjonsdirektør i Norske Skog, Tom Bratlie, mener frykten for konkurs er en kraftig overdrivelse.

- Det er ingen slik frykt hos Norske Skog. Vi har en kontantstrøm, vi har en kontantbeholdning og vi har kassakreditt. Det gjør at vi er fullt i stand til å betjene våre forpliktelser, sier Bratlie til NRK.

Unionen, Norske Skogs største enkeltaksjonær, mislyktes i å få plass i bedriftsforsamlinga og valgkomiteen under Norske Skog sin ekstraordinære generalforsamling i januar.

Petter Stordalen, en av eierne av Unionen, vil ikke la seg intervjue om gjeldssituasjonen i Norske Skog nå, men bekrefter at planene som ble fremlagt i januar står fast.

- Vi mener at vi skal kutte gjeld. Er du gjeldfri, har du ikke lenger et problem. Man kan selge i Asia for mellom 6 og 8 milliarder og i Australia for mellom  fem og seks milliarder, sa han den gangen.

Mener sterkere lut må til

Stordalen tar trusselen om konkurs alvorlig, og mener det underbygger at salg og nedbetaling av gjeld er helt nødvendig.

Konsernledelsen har allerede vedtatt årlige kostnadskutt på 400 millioner kroner, blant annet gjennom dramatiske kutt i produksjonen og ved at administrasjonen slankes.

Videre skal det gjennomføres omfattende salg av eiendommer i inn- og utland, blant annet hovedkontoret på Oksenøya, som tilsammen vil gi en milliard kroner i kassa.

Tiltakene til tross, kredittanalytiker Håkon Teigland mener sterkere lut må til, tiltak som er helt i tråd med Unionens planer.

- I løpet av to år må selskapet ha bestemt seg. Enten er markedet blitt bedre, og da kan de leve med den høye gjelda, eller så er markedet fortsatt svakt. Da bør selskapet selge eiendeler og betale ned gjelda, mener Teigland.