Hopp til innhold

Gjedrem hever renta igjen

Norges Bank setter opp styringsrenta med 0,25 prosentenheter til 3,75 poeng med virkning fra 25. januar 2007.

Svein Gjedrem
Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Norges Banks rentebeslutning og begrunnelsen for vedtaket ble offentliggjort i dag kl. 14.00 av sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Det betyr at styringsrenten blitt hevet med 1 prosentpoeng siden juni i fjor, og med 2 prosentpoeng siden mars 2004

- Litt overrasket

I forrige uke sa åtte av elleve analytikere at de ventet at banken ville holde renta uforandret.

Seniorøkonom i Nordea, Erik Bruce, sier til Nrk Alltid Nyheter at han ble litt overrasket.

- Litt overraskende var det fordi Norges Bank har tidligere signalisert at det antagelig ble en pause i januar. Men tvilen begynte å komme, sier Bruce.

Han sier videre at sentralbanken setter opp rentene fordi det er høyt press i arbeidsmarkedet, mangel på arbeidskraft og høy vekst i bolipriser og inflasjonen vokser og er faktisk litt høyere enn hva Norges Bank har ventet.

- Det er riktig å sette opp renta i Norge fordi det er veldig høyt press i økonomien, mangel på arbeidskraft og sterk vekst i folks pengebruk og boligpriser. Norsk økonomi trenger en viss nedkjøling i form av høyere renter, sier Bruce.

 -Veksten høyere enn anslått

Sentralbankens hovedstyre begrunner onsdagens renteøkning med at ny informasjon viser at veksten i økonomien er høyere enn anslått.

– Stadig flere virksomheter opplever mangel på arbeidskraft. Det kan se ut til at lønnsveksten nå tar seg opp noe raskere enn ventet. Veksten i boligpriser og gjeld holder seg høy. Også den underliggende prisveksten har vært noe høyere enn anslått, heter det i pressemeldingen fra sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Bankens hovedstyre har dermed hevet styringsrenta for tredje gang på rad.

Renta gikk opp både i november og desember, og er nå økt med 1 prosentpoeng bare siden juni i fjor – og med 2 prosentpoeng siden mars 2004.

Opp i små skritt

Sterke tall for vekst og sysselsetting kan føre til at pris- og lønnsveksten kan ta seg raskere opp enn ventet, mener sentralbanken.

Ny informasjon siden fremleggelsen av inflasjonsrapporten kan tyde på at risikoen for at inflasjonen fremover blir vesentlig lavere enn antatt, er noe redusert.

– Selv om renta er økt vesentlig siden sommeren 2005 er den fortsatt lavere enn hva vi anser som et nøytralt nivå. Renta kan gradvis settes opp mot et mer normalt nivå, men neppe ved hvert rentemøte. Renten vil dermed fortsatt økes i små og ikke hyppige skritt, heter det i pressemeldingen fra Norges Bank.

- Styret sier selv at det vurderte å holde renten uendret, men valgte å sette den opp. Det forteller at det ikke var en helt opplagt beslutning. Så sett at det ikke skulle bli veldig høye pristall fremover, så kan det godt hende at det blir en pause i mars, spår Bruce.

Skal innfri inlasjonsmålet

Sjeføkonom Øystein Dørum i DnB NOR Markets sa før rentemøtet til Nrk Alltid Nyheter at han håpet at renten ble satt opp.

- Etter vår mening bør renten opp, jo før jo heller. Norges Bank skal i første rekke innfri inflasjonsmålet, men kronekursen er en viktig størrelse for å innfri det målet.

Dørum sier at hvis kronekursen blir veldig sterkt så dempes aktiviteten i industrien og lønnspresset i den næringen og kanskje andre steder i økonomien og hvis kronekursen blir veldig sterk så blir importvarer billigere og da blir prisstigningen lavere.

- Så vi tror Norges Bank skjeler til kronekursen og dermed skjeler de også til forskjellen mellom Norske renter og rentene utenlands, spesielt i Europa, sier Dørum.