Hopp til innhold

Går til rettssak mot DnB NOR

Ivar Petter Røeggen vant i Bankklagenemnda mot DnB NOR, men banken nekter å følge nemndas avgjørelse. Nå går han til rettssak.

Ivar Petter Røeggen
Foto: Nyhetsspiller

Ivar Petter Røeggen har bestemt seg for å gå til sak mot DnB NOR, etter å ha vunnet saken mot banken i Bankklagenemnda.

Regner med at saken havner i Høyesterett

Røeggen investerte for åtte år siden en halv million kroner i lånefinansierte strukturerte spareprodukter – og tapte 266 000 kroner på lånerenter og høye kostnader.

Røeggen sier til NRK at han har liten tro på at saken vil løse seg i første rettsrunde, og regner med at DnB Nor vil anke helt til Høyesterett dersom banken skulle tape første runde.

- Jeg har gitt Forbrukerrådet fullmakt til å opptre som min prosessfullmektig. Nå har jeg holdt på med denne saken i tre år, og kan like gjerne holde på noen år til. Jeg har god tid, sier Røeggen til NRK.

DnB vil ha saken i retten

Bankklagenemnda avgjorde 20. januar at bankens salg var i strid med god forretningsskikk, men DnB NOR nektet å følge uttalelsen fra nemnda , og vil ha en rettslig behandling av saken.

- Forbrukerrådet tilbød Røeggen allerede dagen etter uttalelsen fra Bankklagenemnda å yte rettslig og økonomisk bistand ved å få saken rettskraftig avgjort i domstolene, opplyser direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet dekker kostnadene

I en avtale Røeggen og Forbrukerrådet nå har inngått, heter det at Forbrukerrådet vil dekke kostnadene ved å føre saken. Forbrukerrådet vil også dekke motpartens sakskostnader dersom Røeggen skulle bli dømt til å betale disse.

- Av hensyn til andre forbrukere ønsker Forbrukerrådet en prinsipiell avgjørelse - og forutsetter at Røeggen er innstilt på å stå løpet ut fram til dom i Høyesterett, sier advokat Jon- Andreas Lange i Forbrukerrådet.

- Vi vil nå forberede saken i vår advokatordning, men utelukker ikke at vi trekker inn advokater eller andre eksperter utenfra, som har spisskompetanse på denne type kompliserte finansprodukter, sier Lange.

Prinsippsak om milliarder

Formelt sett gjelder denne saken en enkelt klager og to produkter, men saken er prinsipiell og kan få betydning for langt flere: Norske kunder har de siste årene lånt 38 milliarder kroner til strukturerte spareprodukter.

Forbrukerrådet har siden uttalelsen i Bankklagenemnda rådet kundene å klage til banken og andre kredittytere – og deretter til Bankklagenemnda.

LES OGSÅ: Kan du få igjen pengene dine?

Det er bladet Dine Penger som har hjulpet Røeggen med klagen til Bankklagenemnda. Etter alt å dømme å dømme blir dette prinsippsaken mot norske finansinstitusjoner i saken om de lånefinansierte strukturerte spareproduktene.

En rekke privatpersoner har varslet gruppesøksmål mot norske finansinstitusjoner i bakkant av bankklagenemndas avgjørelse.

LES: Enorm interesse for gruppesøksmål