Normal

Full forvirring om Terra-oppgjør

Det er uklart om nordlandskommunene som har tapt penger på investeringer gjennom Terra Securities, har krav på pengene fra tvangssalget av obligasjonene.

Terra Securities
Foto: Scanpix

Kjell Idar Juvik

Venter i spenning: Hemnes-ordfører Kjell Idar Juvik

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Etter konkursen i Terra Securities, varslet Citibank-konsernet at de ville tvangsselge obligasjonene kommunene hadde investert i.

Citibank sier til NRK at pengene skal tilfalle konkursboet, mens konkursboet slett ikke er sikker på om det er boet eller kommunene som har krav på eventuelle utbetalinger.

- Vi venter i spenning på å få vite hva vi får omsatt obligasjonene for. Først da får vi oversikt over hvor stort tapet blir, sier Hemnes-ordfører Kjell Idar Juvik.

Nær umulig å selge

Det er imidlertid slett ikke sikkert at kommunene noen gang vil se noe til pengene som eventuelt blir igjen etter tvangssalget.

Kredittkrisen i USA har gjort at risikoen er blitt godt synlig, og obligasjonene er nå tilnærmet umulige å selge.

Går pengene til konkursboet, kan det bli lite igjen til kommunene. Der er det prioriterte krav som skattegjeld, lønn og bonuser til de ansatte som står først i køen.

- I verste fall kan det bety at kravene i boet er større enn det som allerede ligger der, og det kan spise av verdiene våre, sier Juvik.

Sender pengene til Terra

Citibanks pressetalsmann i London vil ikke la seg intervjue av NRK, men sier i en epost at det er konkursboet som er deres motpart.

"Det er uklart når obligasjonene blir solgt. Pengene fra salget vil bli sendt til Terra, siden de er vår klient." heter det i eposten.

Men heller ikke konkursboet kan gi noe klart svar på hvem som skal ha pengene fra tvangssalget.

Det blir heller ikke klart før bostyret har gått gjennom all underliggende dokumentasjon, opplyser bobestyrer Jon Skjørshammer til NRK. Når dette blir klart er usikkert.