NRK Meny
Normal

Fryser lederlønninger

Staten fryser lederlønninger på over 1,5 millioner kroner i to år som et krav til bankene.

Bankpakken
Foto: NRK

I dagens 100 milliarder krones-pakke la regjeringene inn en betingelse til bankene.

Les også: Gir 100 milliarder til bankene

De lederne som tjener mer enn 1,5 millioner kroner får ikke økte lønninger og ingen bonus frem til 31. Desember 2010.

Stiller krav til moderasjon

For de lederene som tjener under 1 million kroner kan få en bonus på opptil 20 % av fastlønnen.

Dette vil gå inn som retningslinjer for avlønning av Statens retningslinjer for lederlønninger.

- Når vi stiller opp med fellesskapets ressurser, er det nødvendig at vi også stiller krav til moderasjon fra dem som benytter ordningene, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Video nsps_upload_2009_2_8_16_58_44_359.jpg

Video: - Det blir innført lønnsfrys

Det er ventet at dette ikke vil bli møtte med blide øyne i de ulike bankene, og spesielt i DnB NOR, der mange tjener mer enn 1,5 millioner kroner.

- Dette vil for mange ledere i bankene bety lavere lønninger i 2009 og 2010, sa Halvorsen.

Fokus bank, som er en filial av Den danske bank, vil ikke bli berørt verken av dagens krisepakke, eller lønnsfrysningene. Nordea, som også har utenlandske eiere, er med siden de er et datterselskap, opplyste Halvorsen på dagens pressekonferanse.

– Vi stiller oss positivt til den løsningen finansminister Kristin Halvorsen (SV) presenterte søndag, men vi har ennå ikke vurdert i hvilken grad vi skal benytte oss av den, sier administrerende direktør i Nordea, Gunn Wærsted til NTB.

Dette er kravene

Følgende rammer for lønn og godtgjørelser til ledende ansatte vil ligge til grunn for de avtaler som Statens finansfond inngår med den enkelte bank:

• Fram til 31. desember 2010 skal lønninger og øvrige ytelser til ledende ansatte ikke økes.
• For ledende ansatte med en avtalt fastlønn på mer enn 1,5 millioner kroner kan det ikke honoreres bonus opptjent i 2009 og 2010. For ledende ansatte med en fastlønn under 1,5 millioner kroner kan det i samme periode honoreres bonus med inntil 20 prosent av fastlønnen, men summen av samlede utbetalinger må ikke overstige 1,5 millioner kroner.
• Etter frysperioden skal Statens finansfond forhandle fram betingelsene for banker som benytter ordningen. Vilkårene kan ikke gå ut over statens retningslinjer for lederlønn (datert 8. desember 2006).
• Ledende ansatte kan ikke motta aksjer eller liknende til gunstige vilkår, og bankene kan ikke iverksette nye aksjeopsjonsprogrammer eller forlenge eller fornye eksisterende programmer.
• Avtaler om pensjon og sluttvederlag må utformes i samsvar med statens retningslinjer for lederlønn.

I en pressemelding heter det at norske myndigheter ikke er alene om å stille slike krav til lønn og bonus. I flere land har myndighetene satt vilkår for deltakelse i statlige oppkapitaliseringsprogrammer som inneholder ulike begrensninger på lederavlønning og bonusutbetalinger. Dette gjelder bl.a. i USA, Sverige, Danmark, Frankrike, Tyskland og Storbritannia.