Normal

Startlån kan bli lite smart lån

Norske banksjefer er bekymret over at stadig flere sper på boliglånet med startlån fra Husbanken. Det kan gi store gjeldsproblemer, advarer de.

John Sætre/Øyvind Hurlen/Dag Tjernsmo/Thomas Midteide

John Sætre/Øyvind Hurlen/Dag Tjernsmo/Thomas Midteide (Montasje)

Foto: NRK/DnB, Nordea, Handelsbanken og Danske Bank

Stadig flere boligkjøpere med god årsinntekt skaffer seg egenkapital til lånet gjennom Husbankens startlånsordning.

NRK har snakket med landets fire største banker – DnB, Nordea, Handelsbanken og Danske Bank. Alle banksjefene er bekymret over utviklingen.

Det blir norske kommuner og skattebetalerne som må ta regningen hvis startlånene fra Husbanken ender med at folk havner i gjeldsproblemer, advarer banksjefene.

Kan få for høy gjeld

Dag Tjernsmo

Dag Tjernsmo, sjef i Handelsbanken

Foto: Falch, Knut / NTB scanpix

Dag Tjernsmo er administrerende direktør i Handelsbanken og klar på sitt råd til myndighetene:

– Praktiser startlånene slik intensjonen er – til dem som er veldig vanskeligstilt på lang sikt. Så kan vi i banksystemet ta hånd om resten, sier Tjernsmo.

Banksjefene NRK har snakket med mener mange bankkunder etter hvert kan havne i gjeldsproblemer fordi de har tatt opp for høyt lån.

For mens bankene vurderer hvor høyt lån en kunde kan betjene, vil en toppfinansiering fra Husbanken komme i tillegg. Og da kan mange ende med en for høy gjeld.

John Sætre

John Sætre, Nordea

Foto: Johnny Syversen

– Bankene har jo godt utdannede fagfolk som vurderer kundens betalingsevne. Hvis man legger et startlån til banklånet, forkludrer dette bankenes analyse, og folk kan ende opp med en for stor lånebyrde og få gjeldsproblemer på sikt, sier John Sætre, konserndirektør i Nordea Norge.

God inntekt og husbanklån

Nye tall fra Husbanken viser at de aller fleste av dem som nå får startlån, har normal inntekt. Den største gruppen tjener over 400.000 kroner i året, er enslige og uten barn.

Thomas Midteide

Kommunikasjonsdirektør i DNB, Thomas Midteide

Foto: DNB

– Jeg tror dette er en ordning med en veldig god intensjon, sier Thomas Midteide, kommunikasjonsdirektør i DNB.

– Det er viktig å hjelpe dem som har behov for et sted å bo, til å få det. Men det jeg tror har skjedd, er at det har kommet et volum her som er mye større enn det man har trodd og som da kanskje konkurrerer med vanlige banklån på helt andre vilkår, mener Midteide.

Boligprisene har steget kraftig de siste årene, særlig i de største byene, og gjort det vanskelig for førstegangsetablerere å komme seg inn på boligmarkedet.

Krav til mer egenkapital

I tillegg hevet Finanstilsynet sitt krav til egenkapital ved boliglån fra 10 til 15 prosent i desember 2011. Dette gjorde situasjonen for førstegangskjøpere uten sparepenger vanskeligere.

I Nordea Norge mener banksjefen det er et paradoks at staten har strammet inn egenkapital-kravene overfor de private bankene, samtidig med at de stadig bevilger mer penger til startlån. Innstrammingen skulle nettopp sørge for at folk ikke tok opp for store lån og havnet i gjeldsproblemer.

– Startlånet hjelper nok kunden i det korte løp, sier Nordea Norge-sjef Sætre.

– Men skjer det noe i makrobildet, som sykdom, arbeidsledighet eller andre typer hendelser i familieøkonomien som gjør at du ikke kan betjene lånet ditt, er det ikke særlig godt for en bank å vite at du har bidratt til situasjonen, sier Sætre.

Sier nei til kunder med startlån

Sjefen for Personmarked i Danske Bank i Norge, Øyvind Hurlen, vil være varsom med å gå inn i den politiske diskusjonen.

Øyvind Hurlen

Øyvind Hurlen, Danske Bank

Foto: Danske Bank

– Men markedsmessig er det et paradoks at man på den ene siden strammer til muligheten for å ha finansiering utover 85 prosent, og i neste omgang egentlig legger til rette for det fra statens side.

Hurlen og kollegene i Danske Bank (tidligere Fokus Bank) har også begynt å si nei til en del startlånskunder som vil bruke startlånet som toppfinansiering for å få en bolig.

– Det er rett og slett fordi vi mener det vil være dårlig rådgiving å inngå finansieringen, sier Hurlen.

– Det er jo nødvendigvis ingen menneskerett å kjøpe bolig før man har opparbeidet en viss egenkapital, sier banksjefen for Danske Bank i Norge.

Regningen til skattebetalerne

Kommunikasjonsdirektør Midteide i Norges største bank, DNB, er overrasket over det store omfanget av startlån.

– Problemet med et såpass stort volum kan blant annet være at prisene øker mer enn de ellers ville ha gjort for dem som skal kjøpe disse leilighetene og boligene, sier Thomas Midteide.

– For det andre betyr det at flere boligeiere nå blir sårbare for et eventuelt boligprisfall. Vi har veldig strenge tester for de som får boliglån hos oss, basert på myndighetenes krav. Så våre kunder er robuste mot et eventuelt boligprisfall, men det er nok ikke på samme måte startlånskundene, sier han.

Og dersom det skulle gå galt, er Midteide klar på hvem som må ta regningen.

– De som har lånt ut disse pengene til startlån vil få regningen hvis det går galt. Og det er jo til syvende og sist deg og meg, i og med at dette er statlige midler. Det kan også forsterke et boligprisfall og dermed treffe andre lånekunder, sier han.

Også i Nordea er konserndirektør John Sætre bekymret for at regningen kan ende opp hos skattebetalerne og i kommunene.

– Hvis trenden fortsetter, kan det bli vanskelig for norske kommuner, sier Sætre.

Fra Husbankens hjemmeside om Startlån

Slik beskriver Husbanken startlån på sin hjemmeside.