Frykter flere må jobbe deltid

- Flere vil måtte jobbe deltid hvis graderte sykmeldinger blir en hovedregel, mener nestleder i Fagforbundet, Mette Nord.

Sykepleiere og pasient. Illustrasjonsbilde

Fagforbundet frykter graderte sykmeldinger vil gi mer deltidsjobbing.

Foto: Åse Karin Hansen / NRK

Når delvis sykmelding blir hovedregelen, må noen steppe inn. Når kollegaer blir borte fra jobb, må timer og dager fylles på vaktplanene. Mette Nord frykter for denne utviklingen.

LES OGSÅ: – Småbedrifter rammes hardest

LES OGSÅ: NHO fornøyd, Frp skeptisk

- Uforutsigbar hverdag

Kampen mot sykefraværet vil gjøre kampen mot uønsket deltid vanskeligere, mener hun. Mette Nord sier problemet er størst blant sykepleiere og hjelpepleiere, der mange av de ansatte har en uforutsigbar hverdag.

- Det vil jo være behov for å dekke opp de sykmeldte med ringevakter eller vikarer. Og dise er jo aldri sikker på når de skal på jobb, så det er en evig jakt etter vakter, for alle har jo regninger som skal betales, sier hun.

Det har vært viktig også for regjeringen å redusere bruken av deltid. Skulle det bli flere deltidsjobber, kan det sinke likestillingskampen, frykter NOrd.

Jeg er redd for at dette vil forsterke de negative sidene ved det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, sier hun.

LES OGSÅ: Arbeidsgivere må betale for langtidsfravær

LES OGSÅ: Aktiv sykmelding halvert

LES OGSÅ: Krever uendret sykelønnsordning

Økning i Sverige

I Sverige har sykefraværet minket og vikatbruken økt parallelt.

Arild Steen, leder for Arbeidsforskningsinstituttet her i landet, sier at vi vet for lite om sammenhengen mellom delvise sykmeldinger og deltidsjobber.

Men han mener at Fagforbundet kan ha et poeng.

- På den annen side kan det bli lettere for kvinner med deltidsandeler å få skjøtet på sin stilling fordi de kan ta vikariater for andre som er sykmeldte, sier Steen.

LES OGSÅ: Mindre sykefravær